Wiadomości i Tematy

22 sie 2017

Badanie różnych próbek za pomocą jednego aparatu

Premiera nowego aparatu do badań diagnostycznych cukrzycy

-Wysoka szybkość badania - tylko 24 sekundy na próbkę/funkcja wykrywania hemoglobiny wariantowej jako standard-

28 sierpnia 2017 ARKRAY, Inc. zaprezentuje nowy analizator glikohemoglobiny ADAMS A1c HA-8190V dla placówek medycznych w całym kraju. Ten najnowszy aparat posiada funkcje pozwalające na precyzyjny pomiar hemoglobiny A1c (HbA1c)*1 metodą HPLC*2 oraz na separację (wykrywanie) hemoglobiny wariantowej za pomocą wysokiej częstotliwości*3, co umożliwia większą dokładność pomiaru różnych próbek w łatwy i wygodny sposób. W przypadku testów HbA1c osiągnięto wysoką szybkość pomiaru, rzędu 24 sekund na próbkę. Stanowi to idealną odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na pomiary HbA1c w badaniach diagnostycznych cukrzycy.

W Japonii liczba pacjentów zmagających się z cukrzycą wzrosła do około 7,2 miliona (9. miejsce w świecie)*4. W tej sytuacji wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy jest absolutnie kluczowe. W dziedzinie testów na cukrzycę, hemoglobina A1c (HbA1c) jest wykorzystywana jako marker, który odzwierciedla średnią wartość stężenia glukozy we krwi w ciągu ostatnich 1 do 2 miesięcy. Wartość tę uważa się za ważny wskaźnik dla celów diagnostycznych, a także przy leczeniu cukrzycy. W wyniku postępującej globalizacji, placówki medyczne w Japonii odwiedza również coraz więcej pacjentów z hemoglobiną wariantową, co wpływa na mierzoną wartość HbA1c. W tych okolicznościach istnieje większe zapotrzebowanie na wykrywanie hemoglobiny wariantowej w szpitalu, w celu przeprowadzenia bardziej precyzyjnej diagnostyki.

Od 2014 roku firma ARKRAY sprzedaje duże modele aparatów badawczych ADAMS A1c HA-8180V oraz ADAMS A1c HA-8180T reagujących na hemoglobinę wariantową, a od 2016 roku, na terenie Japonii, model kompaktowy ADAMS A1c Lite HA-8380V. Nowy produkt, ADAMS A1c HA-8190V, to następca urządzenia ADAMS A1c HA-8180V. Ten model posiada standardowo dwa tryby pracy - tryb pomiaru HbA1c oraz tryb separacji (wykrywania) hemoglobiny wariantowej. Czas pomiaru HbA1c (tryb szybki) został skrócony o około połowę, z 48 do 24 sekund. Czas pomiaru hemoglobiny wariantowej (tryb pomiaru wariantowego) również został skrócony z 90 do 58 sekund, w odpowiedzi na wzrost częstotliwości przeprowadzania testów HbA1c w badaniach cukrzycy. Poprawiono również funkcjonalność urządzenia, dodając automatyczne dopasowanie funkcji dla probówek z próbkami i ekranu dotykowego.

ARKRAY, jako pionier w dziedzinie testów diagnostycznych cukrzycy, będzie poszerzać swoją ofertę powiązanych produktów, dokładając wszelkich starań do poszerzania świadomości znaczenia nowych metod badawczych, takich jak pomiar hemoglobiny wariantowej, przyczyniając się do poprawy jakości diagnostyki i leczenia, na wielu frontach walki z cukrzycą w placówkach medycznych.

20170822_e.jpg

Właściwości produktu

• Wysoka dokładność i szybkie pomiary

・Dzięki metodzie HPLC, możliwe są precyzyjne pomiary HbA1c i wykrywanie hemoglobiny wariantowej.

・Dostępne są dwa tryby pomiaru; hemoglobina HbA1c może być mierzona w tempie 24 sekund na próbkę w trybie szybkim, a hemoglobina wariantowa (HbS, HbC, HbE i HbD) może być separowana (wykrywana) w tempie 58 sekund na próbkę. Dzięki połączeniu z systemem, możliwe jest automatyczne przełączanie trybów pomiaru po każdej próbce. Dane mogą być szybko zebrane przed konsultacją medyczną lub przekazane zespołowi klinicznemu.

・Jako wynik pomiaru, użytkownik otrzymuje frakcjonowaną analizę hemoglobiny w postaci informacji o każdym piku lub chromatogramie ułatwiającej ocenę wyników. Poza wartościami NGSP, możliwe jest również uzyskanie danych IFCC.

・Gdy któraś z wartości HbF jest wysoka, co wpływa na obliczenia HbA1c, jest automatycznie stosowana korekta*5.

• Poprawiona funkcjonalność

・Próbki są automatycznie obracane podczas procesu odczytu kodu kreskowego. Dzięki temu nie jest konieczne kłopotliwe wyrównywanie probówek z próbkami.

・ W panelu operatora zamontowano 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD. Ekran dotykowy reagujący na nacisk umożliwia użytkownikom obsługę aparatu w gumowych rękawiczkach.

・Kolumna oraz filtr wstępny zostały połączone w jeden zespół, nie ma więc potrzeby oddzielnego zmieniania filtrów wstępnych.

・Jeżeli chodzi o codzienną konserwację, materiały eksploatacyjne mogą być łatwo wymieniane, bez potrzeby używania jakichkolwiek narzędzi.

• Zaimplementowane funkcje zarządzania

・Odczytując umieszczony na odczynniku kod paskowy, można efektywnie zarządzać zapisami dotyczącymi wielu próbek i dat ważności.

・ Istnieje możliwość wydrukowania i zapisania nazwiska operatora na wynikach pomiaru, jeżeli numer ID operatora został wcześniej zarejestrowany.

• Możliwość połączenia z aparatem do pomiaru glukozy

・Połączenie z analizatorem glukozy ADAMS Glucose GA-1172 zapewnia jednoczesny pomiar poziomów HbA1c i glukozy, co jest kwestią kluczową podczas przeprowadzania testów na cukrzycę i przyczynia się do zwiększenia szybkości i poprawienia wydajności.

Terminologia

*1 HbA1c (hemoglobina A1c)
HbA1c powstaje, gdy hemoglobina zawarta w czerwonych krwinkach wiąże się z glukozą. Jest markerem pozwalającym na identyfikację średniego stężenia glukozy we krwi w ciągu ostatniego miesiąca lub dwóch. Po rewizji kryteriów diagnostycznych cukrzycy w Japonii w 2010 roku oraz po globalnej standaryzacji poziomów HbA1c w 2012 roku, marker ten jest obecnie kluczowym testowanym elementem podczas kontroli poziomów cukru we krwi w leczeniu i diagnozowaniu cukrzycy. Z tego powodu, na froncie walki z cukrzycą istnieje większe zapotrzebowanie na natychmiastowe pomiary HbA1c, oprócz pomiarów poziomu cukru we krwi (stężenia glukozy we krwi).

*2 Metoda HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa)
Metoda HPLC wykorzystywana jest do oddzielania różnych komponentów w mieszaninie i obliczania wskaźnika każdego materiału. Może również mierzyć HbA1c, zapewniając przy tym wysoki stopień dokładności. Pierwszy dedykowany analizator do wykrywania HbA1c przy wykorzystaniu metody HPLC został opracowany przez ARKRAY w 1981 roku i do tej pory znajduje szerokie zastosowanie w placówkach medycznych.

*3 Hemoglobina wariantowa
Mutacje genetyczne skutkują zmianami składników aminokwasów w hemoglobinie zawartej w czerwonych krwinkach. Wpływa to na trójwymiarową strukturę hemoglobiny. Istnieje szereg typów hemoglobiny wariantowej. Wśród nich rozpoznaje się HbS, HbC, HbE i HbD. Chociaż uważa się, że wiele osób, u których występuje hemoglobina wariantowa to mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej i Afryki, stwierdzono również, że hemoglobina wariantowa występuje u jednego na 2000 do 3000 Japończyków. Wraz ze wzrostem liczby zagranicznych pacjentów w przyszłości, przewiduje się zwiększone zapotrzebowanie na wykrywanie hemoglobiny wariantowej, głównie w obszarach miejskich.

*4 Szacowana liczba osób chorujących na cukrzycę
Źródło: Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna. IDF Diabetes Atlas, 7th edn.[Atlas diabetologiczny, siódma edycja] Bruksela, Belgia: Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna, 2015

*5 Automatyczna korekta dla podwyższonego HbF (hemoglobina F)
HbF jest zwykłą odmianą hemoglobiny, podobną do HbA (hemoglobina A). Stanowi ona większą część hemoglobiny na etapie płodowym. Po narodzinach zawartość HbF spada wraz ze wzrostem HbA i po około 6 miesiącach do 1 roku po urodzeniu poziom Hbf stanowi około 1% całkowitej hemoglobiny w ciele.
W próbkach o wysokiej zawartości HbF, wartość HbF ma tendencję do wywierania negatywnego wpływu na HbA1c, co przekłada się na niższy wynik w porównaniu do rzeczywistej wartości HbA1c. Dzięki zastosowaniu automatycznej korekty pomiarów, uzyskiwane wyniki są bliższe rzeczywistej wartości HbA1c. (Wyniki obliczane są jako wartości referencyjne)

Informacje zbiorcze o ADAMS A1c HA-8190V

Nazwa ADAMS A1c HA-8190V
Data wprowadzenia na rynek Poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r.
Specyfikacja
    Cel pomiaru Krew pełna lub hemolizat
   Testowany element HbA1c (stabilna HbA1c), HbF
(W trybie wariantu, HbS i HbC są separowane, a HbE i HbD są wykrywane).
   Zasada pomiaru Chromatografia podziałowa kationów w fazach odwróconych
Wielkość próbki Probówka: 10 mm lub wyższa, licząc od dna; naczynie na probówkę: 400 μL lub więcej
Prędkość przetwarzania Tryb szybki: 24 sekundy na próbkę Tryb wariantu: 58 sekund na próbkę
Zasilanie 300 VA
Pobór mocy 300 VA
Wymiary 530 mm (szer.) X 530 mm (gł.) X 530 mm (wys.)
*nie licząc elementów wystających, opakowań z roztworem wymywającym i butelki z roztworem do hemolizy i przemywania.
Masa Jednostka główna: ok. 41 kg Jednostka próbobiornika: ok. 4 kg

Opracowano wspólnie z SEKISUI MEDICAL Co., Ltd.

Produkt ten będzie sprzedawany jedynie za pośrednictwem ARKRAY Marketing, Inc.
ARKRAY Marketing, Inc. jest dystrybutorem ARKRAY, Inc. na terenie Japonii.