Wiadomości i Tematy

19 wrz 2017

Wsparcie lepszej skuteczności badań klinicznych w szpitalach oraz badań w przypadkach nagłych.

Wprowadzenie na rynek w pełni zautomatyzowanego analizatora moczu wyposażonego w nową funkcjonalność.

- W pełni zautomatyzowany pomiar białkomoczu oraz stężenia albuminy, przydatny we wczesnym wykrywaniu przewlekłych chorób nerek. -

ARKRAY, Inc. zapowiada wprowadzenie na rynek w pełni zautomatyzowanego analizatora moczu, AUTION MAX AX-4061 zaplanowane na 19 września 2017 r. (wtorek). Oprócz elementów do jakościowego badania moczu*1, istnieje również możliwość wykonania w pełni zautomatyzowanego pomiaru w moczu stosunku białka do kreatyniny*2, przydatne we wczesnym wykrywaniu jednej z chorób powiązanych ze stylem życia, przewlekłej choroby nerek (PChN)*3 oraz stosunku albuminy do kreatyniny w moczu*4, stosowanych jako wskaźnik nefropatii cukrzycowej5. Sprzęt wyposażono w nowe funkcje pozwalające na pomiar próbek o niewielkiej objętości wraz ze specjalną szafą, jak również funkcję bezpośredniego pomiaru z kubeczka na mocz. Ponadto zapewnia lepsze wsparcie skuteczności badań klinicznych w szpitalach oraz badań w przypadkach nagłych.

AUTION MAX AX-4061, który firma ARKRAY, Inc. (zwana dalej „ARKRAY") wprowadzi wkrótce na rynek, to następca modelu AUTION MAX AX-4060 oraz w pełni zautomatyzowany analizator, wzbogacony o nowe właściwości będące odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby związane z badaniami. Pozwala nie tylko na wykonanie pomiaru maksymalnie 14 elementów w ramach jakościowego badania moczu, takich jak glukoza, białko, krew, itp, jak również jednocześnie można obliczyć stosunek białka/kreatyniny w moczu oraz stosunek albuminy do kreatyniny w moczu i dostarcza jakościowe wyniki badania moczu, przydatne we wczesnym wykrywaniu PChN oraz nefropatii cukrzycowej.

Analizator wyposażono w nowe funkcje pozwalające na pomiar próbek o niewielkiej objętości wraz ze specjalną szafą, jak również funkcję bezpośredniego pomiaru z kubeczka na mocz. Te nowe funkcje oferują lepszą skuteczność skomplikowanych badań klinicznych w szpitalach oraz szybkie pomiary nawet w przypadku badań w nagłych wypadkach. Ponadto dodano funkcję mieszania próbki. Służy to zmniejszeniu efektów osadzania się składników w próbkach moczu oraz poprawia rzetelność danych z badań.

Począwszy od wdrożenia pierwszego zautomatyzowanego systemu do badania moczu w 1972 roku, już od ponad 40 lat firma ARKRAY oferuje w pełni zautomatyzowane analizatory do badania jakościowego moczu, paski testowe do badania moczu oraz systemy do zarządzania danymi z badań. ARKRAY, w ramach ciągłego rozwoju, będzie nadal prowadzić działania w zakresie opracowania i dostarczania nowych rozwiązań, które przyczyniają się do lepszej skuteczności badań, jak również lepszej rzetelności danych, w celu zapewnienia całkowitej obsługi badania moczu.

20170919_01-1.jpg

AUTION MAX AX-4061

Właściwości produktu

• Prosty i szybki pomiar

Prosty pomiar: wystarczy umieścić próbówkę z próbkami moczu w szafie na próbki. Pierwszy raport będzie dostępny już po 90 sekundach od pomiaru.

• Przyczynianie się do wczesnego wykrywania PChN oraz nefropatii cukrzycowej

Mierząc „stosunek stężenia białka do kreatyniny w moczu", przydatny we wczesnym rozpoznaniu PChN oraz „stosunek stężenia mikroalbuminy do kreatyniny w moczu", stosowany jako wskaźnik nefropatii cukrzycowej, można wykonać badanie przesiewowe o wysokiej dokładności w chorobach nerek.

20170919_02.jpg

• Uproszczenie pomiarów o niewielkiej objętości

Próbka moczu jest zasysana przez dyszę, a następnie jego określoną objętość umieszcza się na każdym pasku testowym, dzięki czemu istnieje możliwość dokonana pomiaru nawet małych próbek objętościowych (minimum 2 ml). Dzięki trybowi „małej objętości" można dokonywać pomiarów nawet na próbkach o mniejszych objętościach, tj. stanowiącej połowę pomiarów standardowych (1 ml). Nowa, dedykowana szafa na próbki o małej objętości umożliwia ciągły pomiar automatyczny. Tryb „małej objętości" oraz tryb „normalnej objętości" można ustawić lub automatycznie przełączyć dla każdej szafy.

• Pomiar bezpośredni z pojemnika na mocz

Tryb „Pojemnik STAT" został nowo dodany jako funkcja polegająca na pobraniu i pomiarze próbki bezpośrednio z pojemnika na mocz. Nawet w nocy lub w nagłym przypadku, skuteczny pomiar można wykonać bezpośrednio z pojemnika na mocz, bez konieczności przenoszenia do próbówki z próbkami.

• Funkcja mieszania próbki

Korzystając z funkcji mieszania próbki można wykonać pomiar przy jednoczesnym zmniejszeniu skutków sedymentacji komponentów próbki.

20170919_03.jpg

• Obsługa dwóch rodzajów pasków testowych

Dzięki dedykowanym paskom testowym „Uriflet S-U" oraz „AUTION Sticks 10PA", można wykonać badanie 5 z 11 elementów analizy jakościowej moczu.Można załadować dwa rodzaje dedykowanych pasków testowych i wykonać pomiary ciągłe dla maksymalnie 400 próbek.W trakcie pomiaru, paski testowe można zmienić za pomocą kontroli kodu kresowego lub zmieniając szafę.

• Lepsza interoperacyjność

System jest wyposażony w 7-calowy, kolorowy panel dotykowy i wyświetla informacje na temat wyników pomiarów, statusu urządzenia i sposobu działania w j. japońskim. Zapewnia wspaniałą operacyjność, pozwalającą na eksploatację nawet nosząc rękawiczki.

• Prosta codzienna konserwacja

Dzięki temu, że części podatne na przywieranie próbki można łatwo wyjąć i umyć wodą w ramach czyszczenia, to można zachować higieniczne użytkowanie przez cały czas.

20170919_04.jpg

Terminologia

※1 Badanie jakościowe moczu
Badanie moczu dzieli się na badanie jakościowe moczu, które przeprowadza się jako tymczasowe badanie za pomocą pasków do badania moczu, oraz badanie osadu moczu, w ramach którego mierzy się obecne w moczu składniki takie jak komórki i bakterie. Za pomocą badania jakościowego moczu można dokonać pomiaru warunków takich jak białkomocz, cukier mocz i krew utajona.

※2 Wskaźnik białko/kreatynina (Pro/Cre ratio)
Wskaźnik który pokazuje stosunek stężenia białka do stężenia kreatyniny w moczu. Oba elementy są mierzone jednocześnie. Stosowany jest jako wskaźnik funkcji nerek.

※3 Przewlekła choroba nerek (PChN)
Dotyczy przewlekłego uszkodzenia nerek. Przewlekła choroba nerek ma silny związek z chorobami powiązanymi ze stylem życia, takimi jak wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca, a także zespół metaboliczny. Stałe pogarszanie się czynności nerek spowodowane przewlekłą chorobą nerek w rezultacie prowadzi do różnych przypadków ryzyka zdrowotnego, np. uszkodzenia nerek, dializowania oraz choroby sercowo-naczyniowej. (Za „Clinical Practice Guidebook for Diagnosis and Treatment of Chronic Kidney Disease 2012" oraz „Evidence-based Clinical Practice Guideline for CKD 2013" (Japanese Society of Nephrology)

※ 4&;Stosunek albumina/kreatynina (Alb/Cre ratio)
Wskaźnik, który pokazuje stosunek stężenia mikroalbuminy do stężenia kreatyniny w moczu. Oba elementy są mierzone jednocześnie. Stosowany jest jako wskaźnik nefropatii cukrzycowej.

※5 Nefropatia cukrzycowa
Powikłanie mikronaczyniowe, które występuje w przypadku utrzymywania się hiperglikemii przewlekłej. Na poziomie klinicznym pojawiają się białkomocz (mikroalbuminuria w początkowym stadium), dysfunkcje nerek, wysokie ciśnienie krwi, które w konsekwencji przekładają się na niewydolność nerek.

Przegląd AUTION MAX AX-4061

Nazwa W pełni zautomatyzowany analizator moczu AUTION MAX AX-4061
Data wprowadzenia na rynek 19 września 2017 (Wtorek)
Specyfikacja
   Cel pomiaru Mocz
   Przedmiot pomiaru Glu (Glukoza), Pro (Białko), Bld (Krew utajona), Bil (Bilirubina), Uro (Urobilinogen), pH, Ket (ketony), Nit (Azotyny), , Leu (Leukocyty), Cre (Kreatynina), Alb (Albumina)
S.G., barwa, mętność (przyrząd pomiarowy)
Jednostki obliczania: stosunek białko/kreatynina, stosunek albumina/kreatynina
   Pasek testowy Uriflet S-U, Paski AUTION 10PA
   Czas reakcji pasków testowych Około 60 sekund
   Pojemność pasków testowych Maksymalnie 400 pasków testowych (200 pasków na każdy z 2 podajników)
   Min. wielkość próbki 2 ml lub więcej do normalnego trybu pomiaru
1 ml lub mniej do trybu pomiaru o niewielkiej objętości
10 - 100 ml do pomiaru w trybie kubeczka STAT
   Prędkość przetwarzania Maksymalnie 225 próbek na godzinę
   Pojemność danych W normalnym trybie pomiarów wystarcza na 2700 testów
(W tym 200 testów do pomiarów kontrolnych)
   Wyświetlacz 7 cali WVGA kolorowy panel dotykowy
   Wymiary zewnętrzne 530 (szer.) × 530 (głęb.) × 550 (wys.) mm
   Masa Około 45 kg (urządzenie główne i urządzenie do pobierania próbek)
   Pobór mocy Maksymalnie 150VA (lub mniej)

Produkt ten będzie sprzedawany jedynie za pośrednictwem ARKRAY Marketing, Inc.
ARKRAY Marketing, Inc. jest spółką nadzorującą marketing firmy ARKRAY na terenie Japonii.