Wiadomości i Tematy

06 lis 2017

Promocja działań na rzecz propagowania stomatologii prewencyjnej:

Dołączenie do japońskiego stowarzyszenia higieny jamy ustnej, które zostanie powołane 8 listopada (Dzień Zdrowych Zębów)

Zmiana nazwy przyrządu do badania śliny przeznaczonego do 5-minutowej kontroli jamy ustnej na „SiLL-Ha"

ARKRAY, Inc. dołączy do japońskiego stowarzyszenia higieny jamy ustnej, które zostanie powołane 8 listopada (Dzień Zdrowych Zębów) Jednocześnie nastąpi zmiana nazwy przyrządu do badania śliny SPOTCHEM ST ST-4910 na "SiLL-Ha", która jest bardziej przystępna.
Będziemy promować powszechność badań śliny i stomatologię prewencyjną oraz zwiększanie świadomości ludzi na ten temat.

ARKRAY, Inc. (dalej „ARKRAY") dołączy do japońskiego stowarzyszenia higieny jamy ustnej (Nihon Bikuchi Kyokai), które zostanie powołane 8 listopada (Dzień Zdrowych Zębów) 2017 roku w celu promocji stomatologii prewencyjnej. Członkami stowarzyszenia będą lekarze, stomatolodzy, higienistki dentystyczne, asystentki stomatologiczne oraz firmy.

Stomatologia prewencyjna w Japonii jest jakieś 30 lat opóźniona w stosunku do innych krajów. Szczególnie dotyczy to 80% ludzi powyżej 30 roku życia, którzy chorują na choroby przyzębia, mające związek z innymi chorobami, takimi jak cukrzyca czy choroby serca.
Można powiedzieć, że Japonia jest okuchi-taikoku (krajem, w którym poziom higieny jamy ustnej jest niski). Japońskie stowarzyszenie higieny jamy ustnej będzie opracowywać bikuchi-katsu (zasady higieny jamy ustnej), aby zmienić okuchi (zły stan jamy ustnej) na bikuchi (czystą jamę ustną) i doprowadzić do powstania bikuchi-taikoku (kraju, w którym higiena jamy ustnej jest wysoka), w którym mieszkańcy mogą delektować się smacznymi posiłkami przez całe życie i cieszyć się dobrym zdrowiem. Dr Wataru Nishida, diabetolog i autor „Informing Dental Clinics About Diabetes From a Physician's Perspective" (Informowanie klinik stomatologicznych o cukrzycy z punktu widzenia lekarza) oraz dr Toru Matsuo, prezes japońskiego stowarzyszenia przeciwdziałania starzeniu się uzębienia, wyrazili poparcie dla celów stowarzyszenia.

W kwietniu 2016 r., firma ARKRAY wypuściła na rynek SPOTCHEM ST ST-4910, przyrząd do badania śliny, przeznaczony do 5-minutowej kontroli jamy ustnej w ramach stomatologii prewencyjnej w krajowych i zagranicznych klinikach stomatologicznych. Teraz, przy okazji powołania japońskiego stowarzyszenia higieny jamy ustnej, chcemy zmienić nazwę tego przyrządu na bardziej przystępną „SiLL-Ha", a od 8 listopada rozpoczynamy działania na rzecz popularyzacji w społeczeństwie znaczenia stomatologii prewencyjnej.
Nazwa „SiLL-Ha" odzwierciedla nasz zamiar zwiększenia świadomości społecznej (SiLL, od japońskiego słowa „shiru") na temat uzębienia (po japońsku „Ha").

Firma ARKRAY będzie nadal wykorzystywać stosowane przez siebie technologie do opracowywania nowych produktów i usług mających na celu poprawę zdrowia i dobrostanu ludzi.

20171106_01.jpg

Przyrząd do badania
jamy ustnej „SiLL-Ha"

Podstawowe informacje na temat japońskiego stowarzyszenia higieny jamy ustnej

Liczba Japończyków aktywnie działających we współczesnym świecie wzrasta, podobnie jak liczba zagranicznych turystów odwiedzających Japonię. Z drugiej strony higiena jamy ustnej w Japonii stoi na niskim poziomie, co przekłada się na coraz większą liczbę obywateli ze złym okuchi. W związku z tym japońskie stowarzyszenie higieny jamy ustnej będzie prowadzić działalność uświadamiającą i popularyzować informacje na temat prawidłowej higieny jamy ustnej, aby regularne wizyty u dentysty i poprawa stanu jamy ustnej stały się częścią kultury i życia w naszym kraju.

Właściwości produktu

• Dokonuje równoczesnego pomiaru różnych elementów

Jeden test może dokonać pomiaru 6 elementów mających ścisły związek z dolegliwościami związanymi z jamą ustną.

• Streptococcus mutans
Dokonuje pomiaru aktywności metabolicznej bakterii zaliczanych do Streptococcus mutans, a także innych bakterii znajdujących się w jamie ustnej.

• Kwasowość i zdolność buforowa
Dokonuje pomiaru kwasowości zdolności buforowej (zdolności śliny do neutralizowania kwasów) śliny. Generalnie, jeżeli ślina staje się z łatwością kwaśna, występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia próchnicy.

• Krew utajona, krwinki białe i białka
Dokonuje pomiaru białych krwinek i białek, które znajdują się w ślinie. Elementy te można wykryć w ślinie podczas chorób przyzębia, spowodowanych stanem zapalnym w jamie ustnej.

• Amoniak
Obecność amoniaku podawana jest w stosunku do całkowitej liczby bakterii występujących w jamie ustnej. Dokonując pomiaru amoniaku w ślinie szacuje się poziom bakterii obecnych w jamie ustnej.

• Prosta obsługa i szybki pomiar
Łatwy w obsłudze. Wystarczy nanieść kroplę próbki na pasek i przycisnąć przycisk startu. Wyniki pomiaru można otrzymać już po 5 minutach.

•  Czytelne wyniki
Wyniki pomiaru wyświetlane są w formie zrozumiałego wykresu radarowego. Specjalne oprogramowanie daje dodatkowo możliwość dodawania komentarzy.

•  Kompaktowy i o małej wadze
Urządzenie mieści się w dłoni, a jego instalacja nie wymaga wygospodarowania dużej powierzchni w pomieszczeniu. Mała waga, 430 g, ułatwia również transport.

Najważniejsze parametry SiLL-Ha

Nazwa Przyrząd do badania jamy ustnej „SiLL-Ha"
Specyfikacja
   Mierzony obiekt Próbka z płukania jamy ustnej
   Przedmiot pomiaru Bakterie Streptococcus mutans, kwaśność, zdolność buforowa, krew utajona, białe krwinki, białko i amoniak
   Główna metoda Metoda podwójnego odbicia fali
   Długość 565/635/760 (nm)
   Pasek testowy Papier SiLL-Ha
   Czas trwania badania 5 minut
   Czas rozpoczęcia Maksymalnie 30 sekund
   Wyjście zewnętrzne USB
   Środowisko pomiarowe Temperatura: od 10 do 30°C / Wilgotność: od 30 do 60% wilgotności wzgl. (bez kondensacji) / Wysokość nad poziomem morza: poniżej 2000 m
   Wymiary zewnętrzne Ok. 160 (szerokość) x 105 (głębokość) × 51 (wysokość) mm
   Masa Ok. 430 g
   Źródło zasilania USB (DC 5V)

Urządzenie to wraz z zestawem testowania mają zastosowanie do celów naukowych.
Wyniki pomiaru nie mogą być stosowane w diagnostyce lub w celu wspomagania diagnostyki.