Wiadomości i Tematy

10 sty 2019

Sprawniejsze przeprowadzanie badań dzięki udoskonalonej obsłudze posprzedażowej

ARKRAY wprowadza usługi zdalnego monitorowania urządzeń medycznych dla odbiorców zagranicznych

Od 11 stycznia 2019 roku firma ARKRAY, Inc. uruchomi systemową usługę zdalnego monitorowania urządzeń medycznych dla odbiorców zagranicznych. Monitorowanie i diagnostyka stanu eksploatacyjnego urządzeń medycznych używanych w placówkach medycznych umożliwi natychmiastowe przeprowadzanie kontroli oraz napraw usterek, skracając tym samym przerwy w pracy urządzeń.

Firma ARKRAY, Inc. (zwana dalej „ARKRAY") uruchomi systemową usługę zdalnego monitorowania urządzeń medycznych dla odbiorców zagranicznych (o nazwie Intelligence by Connected ARKRAY Products). Placówki medyczne korzystające z urządzeń firmy ARKRAY zostaną połączone z zespołem wsparcia technicznego ARKRAY*1 za pośrednictwem sieci, która umożliwi im zdalną komunikację dwukierunkową.

W Japonii optymalne działanie urządzeń zapewnia obecnie rutynowa konserwacja i naprawy przeprowadzane przez techników serwisowych. Co więcej, w 2012 roku wprowadzono tu usługę zdalnego monitorowania, z której korzysta wiele placówek medycznych. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej za granicą, gdzie nieliczny personel techniczny musi zapewnić obsługę dużych regionów, co utrudnia mu dostarczanie tak szybkiego i precyzyjnego wsparcia, jak ma to miejsce w Japonii. Wprowadzając za granicą tę samą usługę zdalnego monitorowania, która oferowana jest w Japonii, ARKRAY pragnie udoskonalić swój system obsługi posprzedażowej.

W ramach tej usługi zagraniczne zespoły wsparcia technicznego będą monitorować stan urządzeń, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub usterek - natychmiast przeprowadzać naprawy. Pozwoli to skrócić przerwy w pracy urządzeń oraz zwiększyć poziom satysfakcji klientów. Wspomniana usługa zostanie najpierw wdrożona dla urządzeń do pomiaru HbA1c*2 (hemoglobiny A1c)*3, a w następnej kolejności obejmie też analizatory moczu*4.

Produkty firmy ARKRAY są obecnie używane w ponad 80 krajach i regionach. ARKRAY w dalszym ciągu koncentruje się na świadczeniu usług odpowiadających lokalnym potrzebom, czego przykładem może być utworzenie centrum naprawczego w fabryce Pinghu w Chinach. W przyszłości firma ARKRAY również zamierza dokładać wszelkich starań, aby udoskonalać oferowane usługi zarówno w swoim ojczystym kraju, jak i za granicą, przyczyniając się do rozwoju medycyny.

Funkcje w obrębie usługi

• Możliwość sprawdzenia stanu eksploatacyjnego urządzenia w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca
Informacje o stanie eksploatacyjnym urządzeń są dostępne na serwerze internetowym „Intelligence by Connected ARKRAY Products".
Stan ten można skontrolować w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

• Łatwość podłączenia
Urządzenia medyczne są podłączane do dedykowanego urządzenia komunikacyjnego przez przewód LAN. Aby umożliwić łączność, wystarczy zmienić ustawienia urządzenia, które ma być monitorowane (łączność internetowa działa w oparciu o Internet przewodowy w obiekcie, w którym zainstalowane jest urządzenie, lub sieci komórkowe dostępne w danym kraju).

• Powiadamianie o alarmach przez e-mail
Jeśli wykryte zostanie niebezpieczeństwo wystąpienia usterki, urządzenie nie będzie działać prawidłowo lub połączenie z nim zostanie utracone, system wyśle alarm, a personel zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji przez e-mail.

• Eksportowanie raportów diagnostycznych
Podsumowanie stanu technicznego zdalnie podłączonego urządzenia może być generowane automatycznie w formie raportu (obejmującego ostatni miesiąc).

• Darmowa konfiguracja uprawnień
Na życzenie klienta administrator systemu (włączając w to dystrybutora) może ustawić uprawnienia użytkowników (dostępna jest opcja tylko do odczytu lub odczytu z możliwością edycji).

release20190110_01pl.jpg

Terminologia

*1 Zespoły wsparcia tworzą pracownicy zaufanych dystrybutorów Grupy ARKRAY lub sieci sprzedaży i serwisu Grupy ARKRAY

*2 HbA1c powstaje, gdy hemoglobina zawarta w czerwonych krwinkach wiąże się z glukozą. Jest markerem pozwalającym na identyfikację średniego stężenia glukozy we krwi w ciągu ostatniego miesiąca lub dwóch.

*3 Seria analizatorów hemoglobiny glikowanej ADAMS (modele: HA-8180, HA-8180V, HA-8380V)

*4 Seria w pełni automatycznych analizatorów moczu AUTION (modele: AX-4030, AX-4060)

Podstawowe informacje o usłudze

Nazwa Intelligence by Connected ARKRAY Products
Data wdrożenia 11 stycznia 2019

Usługa będzie świadczona przez „ARKRAY Infinity, Inc.". ARKRAY Infinity, Inc. jest kontrahentem firmy ARKRAY oraz świadczy usługi serwisowe i konserwacyjne zarówno dla ARKRAY, jak i innych spółek.