Polityka Prywatności firmy ARKRAY

W celu umożliwienia Państwu korzystania z naszych produktów bez żadnych problemów, firma ARKRAY, Inc. i jej spółki zależne: ARKRAY Marketing, Inc.; ARKRAY Global Business, Inc.; ARKRAY Factory, Inc.; ARKRAY Infinity, Inc., oraz Karada Lab, Inc. będą przestrzegać przepisów dotyczących danych osobowych i naszych regulacji firmowych chroniących dane personalne (Regulacje Grupy ARKRAY, Regulacje dotyczące postępowania z danymi personalnymi") i powezmą następujące środki do ochrony danych personalnych. Polityka firmy ARKRAY dotycząca ochrony i zarządzania danymi personalnymi w na tej stronie internetowej jest przedstawiona poniżej.

1.Jakie informacje są zbierane

Na tej stronie zostaną Państwo poproszeni o dane personalne, przy następujących procedurach.

(1) Pobieranie oprogramowania: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, nazwa firmy, stanowisko, adres e-mail, itp.

(2) Składanie wniosku o pracę: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, kariera zawodowa, adres e-mail, itp.

(3) Wysyłanie prośby o materiały informacyjne: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy, adres e-mail, itp.

2. W jaki sposób wykorzystywane są zebrane dane

Informacje, o których mowa w Artykule 1 będą wykorzystywane do poniższych celów.
Paragraf 1 (1):
  rejestracja użytkownika i/lub dostarczanie uaktualnionych informacji
Paragraf 1 (2):
  wybór kandydata, powiadomienie o sesji informacyjnej naszej firmy i bezpośredni mailing do kandydata
Paragraf 1 (3):
  dostarczanie materiałów informacyjnych i odpowiadanie na zapytania.

3. Kiedy Państwa dane są ujawniane

Nie będziemy ujawniać Państwa danych personalnych stronom trzecim z wyjątkiem następujących okoliczności.

* Ujawnienie informacji podwykonawcom firmy ARKRAY lub partnerom biznesowym (przedstawicielom handlowym, firmom dostawczym, itp.) w celu wypełnienia zapisów Artykułu 2.

* Gdy jest to prawnie wymagane.

* Za Państwa Zgodą.

W przypadku, gdy Państwa dane personalne zostaną ujawnione przez naszą firmę stronom trzecim, zostaną one poproszone o podpisanie umowy o zachowaniu poufności i zakazującej dalszego rozpowszechniania Państwa danych personalnych, tym samym wdrażając odpowiednie zarządzanie informacjami.

4. W jaki sposób mogą Państwo zmienić lub wykasować informacje

W przypadku, gdy chcieliby Państwo zmienić lub usunąć uprzednio zarejestrowane informacje, udostępnimy środki pozwalające na zmianę i wykasowanie informacji za pośrednictwem adresu e-mail lub ekranu rejestracyjnego, itp.

5. W jaki sposób chronione są Państwa dane personalne w naszej firmie

W celu ochrony Państwa danych osobowych stworzony zostanie system ochrony w naszej firmie poprzez wyznaczenie kierownika ds. polityki prywatności oraz poprzez wdrażanie odpowiedniego zarządzania.
W naszych wytycznych uwzględniamy również postępowanie z danymi personalnymi, jako część regulacji zawodowych i przekazujemy je naszym pracownikom; otrzymają oni również odpowiednie szkolenia, i wskazówki dotyczące postępowania z danymi personalnymi; będziemy bardzo dokładni w realizacji tych regulacji.

6. W jaki sposób poprawiamy naszą politykę prywatności

Przestrzeganie obowiązującego prawa i regulacji dotyczących postępowania z danymi personalnymi to jedno; dodatkowo będziemy kontrolować i poprawiać naszą politykę prywatności.

7. W jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie polityki prywatności

Opinie, zapytania i żądania dotyczące potwierdzenia, zmiany lub usunięcia danych osobowych zarejestrowanych w firmie ARKRAY, Inc. i jej spółkach zależnych proszę przesyłać na poniższy adres.

*Proszę wskazać żądany cel zgłoszenia w polu „Treść zapytania". np. „Dotyczy zmian danych osobowych", „Dotyczy usunięcia danych osobowych", „Zapytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych" itp.

Dział wsparcia ARKRAY, Inc. Group
Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL: +81-75-662-8979

Kontakt