TauroSept™

JEDYNY W SWOIM RODZAJU NOWOŚĆ!!! BEZ UŻYCIA CYTRYNIANU SODU

TauroSept™ - wyrób medyczny, roztwór taurolidyny do zamykania cewników, stosowany w profilaktyce zapobiegającej zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym w cewnikach ostrych i permanentnych oraz leczeniu sepsy odcewnikowej.

W odróżnieniu od antybiotyków, taurolidyna działa na drodze reakcji chemicznej w ścianie komórki bakteryjnej oraz z pierwszorzędowymi grupami aminowymi w cząsteczkach endo- i egzotoksyn bakteryjnych. Redukuje poziomy pro-zapalnych cytokin i TNF-α. Hamuje przyleganie patogenów i powstawanie biofilmu wewnątrz cewnika.

Spektrum anty-bakteryjne: nie obserwowano występowania oporności na taurolidynę, która praktycznie jest niemożliwa w związku z mechanizmem jej działania, czyli chemiczną reakcją wewnątrz ściany bakterii. Taurolidyna jest aktywna między innymi wobec: MRSA, VRE, VISA oraz VRSA.

Wskazania: dla pacjentów ze Stacji Dializ oraz Intensywnej Terapii - OIOM lub tych, którzy używają permanentnie lub jednorazowo silikonowe i poliuretanowe cewniki z powodu:

  • odżywiania pozajelitowego
  • uzupełniania płynów
  • założonych portów.

TauroSept™ jest używany jako roztwór do zamykania cewników. Może być używany codziennie i powtarzany jak długo wymaga tego specyfika zabiegów z użyciem cewników i powinien być wprowadzony do cewnika po jego założeniu/inplantacji/ i po każdej ukończonej procedurze zabiegowej jako wypełnienie oraz zostać usunięty przed kolejnym uzyciem cewnika. Powinien być usunięty przed użyciem cewnika.

LOGO_GE_MEDI_RGB.jpg