Citralysat K2 PLUS i K4 PLUS

Płyny dializacyjne K2 PLUS I K4 PLUS zostały wzbogacone o dodatek fosforanów ( 1,25 H2PO4 mmol/L ), co zmiejsza ryzyko wystapienia hipofosfatemii.

Citralysat K2 i K4 oraz K2 PLUS i K4 PLUS dostarczane są w postaci dwukomorowych worków o całkowitej pojemności 5000ml. Roztwór dializacyjny do natychmiastowego zastosowania sporządzany jest przez zmieszanie zawartości obydwóch komór worka bezpośrednio przed użyciem.

gml.png