Pompy elastomeryczne

Elastomerowe pompy APTE do terapii infuzyjnej (chemioterapia, terapia ostrego i przewlekłego bólu, terapia chelatowa i podawanie antybiotyków i leków przeciw-wirusowych we wlewach)

surgika.png