Wiadomości i Tematy

22 kwi 2016

Przyczynianie się do wczesnego wykrywania i leczenia choroby nerek
Wprowadzenie do obrotu nowego automatycznego systemu do badania moczu o konstrukcji pozwalającej zaoszczędzić przestrzeń

W czwartek 21 kwietnia 2016 r. firma ARKRAY, Inc. zamierza wypuścić na rynek kompaktowy automatyczny system do badania moczu AUTION ELEVEN AE-4021. Narzędzie będzie służyć do wspierania prostych i szybkich czynności testowych w szpitalach i klinikach, a ponadto przyczyni się do wczesnego wykrywania i leczenia dolegliwości związanych z nerkami, takich jak nefropatia cukrzycowa,*1 w tym przewlekłej choroby nerek. *2

AUTION ELEVEN AE-4021, które zostanie wypuszczone na rynek przez firmę ARKRAY, Inc. (zwaną dalej 'ARKRAY') wzbogacono o nowe właściwości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom w zakresie najpilniejszych badań, mieszczących się na samym szczycie wysokich podstawowych parametrów istniejącego już modelu AUTION ELEVEN AE-4020.

Zanurzając określone paski testowe moczu (serie pasków AUTION SCREEN i AUTION) i układając je na tacy (seria pasków AUTION SCREEN i AUTION), do celów badania jakościowego moczu*3 można dokonać pomiaru maksymalnie 12 elementów, w tym glukozy, białek i bilirubiny. Ponadto narzędzie cechuje konstrukcja zaoszczędzająca miejsce, co jest ważne mając na uwadze przestrzeń roboczą w laboratoriach i pokojach. Ponadto można go zamontować we wszystkich rodzajach pomieszczeń.

Narzędzie wspiera też paski do badania moczu Uriflet S 11UA (zostaną wprowadzone do obrotu w połowie maja 2016). Dzięki niemu możliwe staje się nie tylko wykonanie pomiaru 11 elementów jednocześnie do celów badania jakościowego krwi, ale także obliczenie stosunku albuminy do kreatyniny*4 i stosunku białka do kreatyniny*5 Właściwości te pozwalają przeprowadzić testy przesiewowe dla dolegliwości takich jak nefropatia cukrzycowa, a w tym przewlekła choroba nerek. W konsekwencji przyrząd ten znajduje zastosowanie jako użyteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem początku niewydolności nerek.

Począwszy od wdrożenia pierwszego zautomatyzowanego systemu do badania moczu w 1972 roku, już od ponad 40 lar firma ARKRAY oferuje w pełni zautomatyzowane analizatory do badania jakościowego moczu, paski testowe do badania moczu oraz systemy do zarządzania danymi testu. ARKRAY nieustannie dąży do rozwijania produktów o wysokiej wartości dodanej w zakresie badania moczu, a także przyczyniać się do wzrostu wydajności badania moczu, wczesnego wykrywania i leczenia chorób nerek.

20160421.jpg

(Po lewej) Uriflet S 11UA   (Po prawej) AUTION ELEVEN AE-4021

Specjalne właściwości

◯ Szybkie przetwarzanie w ciągu 7 sekund na próbkę
Czas wymagany do przetworzenia jednej próbki wynosi 7 sekund. Prędkość ta pozwala na zredukowanie czasu poświęcanego na przeprowadzenie badania.

◯ Pozwalająca zaoszczędzić przestrzeń konstrukcja
Dzięki oszczędzającej przestrzeń konstrukcji B4, przyrząd można zainstalować w każdym pomieszczeniu.

◯ Dążenie do prostego stosowania
Poprzez dążenie do prostego stosowania, narzędzie wyposażono w funkcję automatycznego startu, która automatycznie rozpoczyna pomiar od razu po ułożeniu elementów na tacy oraz w funkcję przemieszczania w lewo & right prawo która umożliwia ustawiania pasków testowych po prawej i lewej stronie.

◯ Możliwość wprowadzenia mętności
Istnieje możliwość wprowadzenia mętności, która jest wyrazem poziomu mętności w moczu. Przyrząd ten może być skuteczny jako back up dla w pełni automatycznego analizatora badania jakościowego moczu.

Terminologia

*1 Nefropatia cukrzycowa
Powikłanie mikronaczyniowe, które występuje w przypadku utrzymywania się hiperglikemii przewlekłej. Na poziomie klinicznym pojawiają się białkomocz (microalbuminuria w początkowym stadium), dysfunkcje nerek, wysokie ciśnienie krwi, które w konsekwencji przekładają się na niewydolność nerek.

*2 Przewlekła choroba nerek
Odnosi się do przewlekłego uszkodzenia nerek. Przewlekła choroba nerek jest głęboko związana z chorobami dotyczącymi stylu życia, takimi jak wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca i dodatkowo zespół metaboliczny. Stałe pogarszanie się funkcji nerek spowodowane przewlekłą chorobą nerek prowadzi do szeregu zwiększonych ryzyk zdrowotnych.. (Źródło:'CKD Examination Guide 2012' and 'CKD Examination Guidelines Based on Evidence 2013' (Japanese Society of Nephrology))

*3 Badanie jakościowe moczu
Badanie moczu dzieli się na badanie jakościowe moczu, które przeprowadza się jako tymczasowe badane za pomocą pasków do badania moczu, oraz badanie osadu moczu, które mierzą obecne w moczu składniki takie jak komórki i bakterie. Za pomocą badania jakościowego moczu można dokonać pomiaru warunków takich jak białkomocz, cukier mocz i krew utajona.

*4 Wskaźnik albumina/kreatynina (Alb/Cre ratio)
Wskaźnik który pokazuje stosunek stężenia mikroalbimuny do stężenia kreatyniny w moczu. Oba elementy są mierzone jednocześnie. Stosowany jest jako wskaźnik nefropatii cukrzycowej..

*5 Wskaźnik białko/kreatynina (Pro/Cre ratio)
Wskaźnik który pokazuje stosunek stężenia białka do stężenia kreatyniny w moczu. Oba elementy są mierzone jednocześnie. Stosowany jest jako wskaźnik funkcji nerek.

Przegląd AUTION ELEVEN AE-4021

Metoda podwójnego odbicia fali (pojedynczego odbicia fali tylko dla BLD)
Nazwa Automatyczny system badania moczu AUTION ELEVEN AE-4021
Data wprowadzenia na rynek 21 kwiecień, 2016 (Czwartek)
Specyfikacje
   Target pomiaru Mocz
   Elementy objęte pomiarem Glu (Glukoza), Pro (Białko), Bil (Bilirubina), Uro (Urobilinogen), Ket (ketony), pH, Nit (Azotyny), Bld (Krew utajona), Leu (Leukocyty), SG, Barwa, Alb (Albumina), Cre (Kreatynina)
(Jednostki obliczania: wskaźnik albumina/kreatynina, wskaźnik białko/kreatynina)
   Długość Długość fali LED (430, 565, 635, 760nm)
   Główna metoda
   Pasek testowy Serie pasków AUTION
AUTION SCREEN Mikroalbumina / Kreatynina
Uriflet S 11UA (zostaną wypuszczone w połowie maja 2016)
   Przedział reakcji 60 sekund
   Prędkość przetwarzania 514 testów / godzina (Najszybszy: przedział 7 sekundowy)
   Pamięć danych 520 testów
   Wyświetlacz Zwyczajne LCD
   Drukarka Drukarka termiczna (58mm szer.)
   Warunki pracy
   Warunki pomiaru
Temp: 10 do 30℃, wilgotność: 20 do 80% (brak kondensacji)
Temp: 10 do 30℃, wilgotność: 20 do 80% (brak kondensacji)
Za pomocą korekcji temperatury
   Zasilanie AC100 - 240V adapter
   Zużycie mocy 45VA
   Wymiary zewnętrzne 210(Szer.) × 328(Głęb.) × 170(Wys.) mm
   Waga 3.6kg

Ten produkt nie będzie sprzedawany jedynie w Japonii.

Przegląd Uriflet S 11UA

Nazwa Pasek do badania moczu w przyrządzie 'Uriflet S 11UA'
Data wprowadzenia na rynek Zaplanowana na połowę maja 2016
Specyfikacje
   Target pomiaru Mocz
   Elementy objęte pomiarem Glu, Pro, Bld, pH, Bil, Uro, Ket, Nit, Leu, Cre, Alb,
(Jednostki obliczania: wskaźnik albumina/kreatynina, wskaźnik białko/kreatynina)
   Wspierane urządzenie AUTION MAX AX-4060,AUTION ELEVEN AE-4021
Jednostka pakowania 100 na paczkę

Sprzedaż za wyjątkiem Japonii do określenia


Te produkty będą sprzedawane jedynie za pośrednictwem ARKRAY Marketing, Inc.
ARKRAY Marketing, Inc. jest spółką nadzorującą marketing firmy ARKRAY na terenie Japonii.

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.