Wiadomości i Tematy

07 lip 2016

W odpowiedzi na nowe potrzeby związane z badaniami wykrywającymi cukrzycę
- Wprowadzenie na rynek analizatora HbA1c, który potrafi wykrywać hemoglobinę glikowaną -

15 lipca (Pt) ARKRAY, Inc. wprowadzi na japoński rynek analizator hemoglobiny glikowanej ADAMS A1c Lite HA-8380V. Przyrząd ten umożliwia wykrywanie HbA1c*1 oraz hemoglobiny glikowanej*2 poprzez zastosowanie metody HPLC *3 i dlatego stanowi odpowiedź na nowe potrzeby związane z wykrywaniem cukrzycy.

ADAMS A1c Lite HA-8380V, który firma ARKRAY, Inc. (w dalszej części zwana "ARKRAY") ma zamiar wprowadzić do sprzedaży jest kompaktowym analizatorem HbA1c. Poza wysoce dokładnym pomiarem HbA1c metodą HPLC, przyrząd posiada możliwość wyodrębnienia i wykrycia szeregu powszechnie występujących rodzajów hemoglobiny glikowanej. Dzięki tym funkcjom przyrząd stanowi odpowiedź na nowe potrzeby badań wykrywających cukrzycę.

Na polu badań wykrywających cukrzycę, hemoglobina A1c (HbA1c) jest wykorzystywana jako marker, który odzwierciedla średni poziom glukozy z ostatnich 1-2 miesięcy. Jest to wysoce istotne w diagnostyce i leczeniu cukrzycy. Co więcej, za rozwojem dokonanym w międzynarodowych standardach w tym obszarze, liczba pacjentów w Japonii posiadających hemoglobinę glikowaną (co może mieć wpływ na wyniki HbA1c) odnotowała wzrost. W wyniku tego powstał bardziej złożony zestaw potrzeb związanych z badaniami na miejscu. Od roku 2015 firma ARKRAY rozpoczęła sprzedaż ADAMS A1c Lite HA-8380V najpierw za granicą, w związku ze znaczną liczbą pacjentów z hemoglobiną glikowaną. Po przeanalizowaniu wcześniejszych doświadczeń biznesowych zdecydowaliśmy się wprowadzić ten przyrząd w Japonii. Dzięki tej ekspansji wykrywanie hemoglobiny glikowanej będzie możliwe dzięki dwóm przyrządom; wysokiej klasy ADAMS A1c HA-8180V o dużym rozmiarze oraz kompaktowemu ADAMS A1c Lite HA-8380V. Przyrządy te mogą być wykorzystywane przy różnych ustawieniach badania.

Firma ARKRAY w 1981 roku opracowała i wprowadziła na rynek swój pierwszy, w pełni zautomatyzowany analizator HbA1c; od tego czasu pomiar HbA1c stał się bardziej powszechny, a wykrywanie cukrzycy wkroczyło do nowej ery. Zwiększając świadomość dotyczącą tego, jak ważny jest pomiar hemoglobiny glikowanej i promując coraz dokładniejsze badania, firma ARKRAY w dalszym ciągu będzie wnosiła swój wkład w diagnozowanie i leczenie cukrzycy na polu medycznym, jako pionier badań wykrywających cukrzycę.

20160707_e_pl.jpg

Charakterystyka produktu

• Możliwość przechodzenia między 2 trybami
Tryb Variant łączy w sobie pomiar zarówno HbA1c i HbF z wykrywaniem hemoglobin glikowanych HbS i HbC, a wszystko to w 160 sekund. W przypadku, gdy nie jest wymagane wykrycie hemoglobiny glikowanej, system można przełączyć na tryb HbA1c Fast, który podaje wynik w 100 sekund i zwiększa wydajność badań.

•  Wysoka wydajność i szybki pomiar HbA1c
Precyzja pomiaru HbA1c z HPLC w serii ADAMS jest połączona z wykrywaniem hemoglobiny glikowanej, aby zapewnić jeszcze większą dokładność wyników.
W wynikach pomiaru zawarta jest analiza cząstek hemoglobiny, np. informacje o każdym punkcie szczytowym i o chromatogramie; jest to pomocne w ocenie wyników. Możliwe jest uzyskanie danych IFCC jako dodatek do wartości NGSP.

•  Łatwa obsługa
Wystarczy umieścić próbkę na płytce i nacisnąć przycisk Start.

•  Kompaktowy projekt
Dzięki kompaktowemu projektowi można zaoszczędzić ok. 40% przestrzeni w porównaniu do ADAMS A1c HA-8181.

•  Łatwa konserwacja
Materiały eksploatacyjne można łatwo wymienić bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi. Kolumna i filtr wstępny stanowią jedną całość, dlatego nie ma konieczności osobnej wymiany filtra wstępnego.

•  Wspiera profilaktykę infekcji
Rurka do pobierania krwi o gumowej końcówce może zostać umieszczona w przyrządzie stosując metodę przekłuwania końcówki. Funkcja ta chroni technika w laboratorium przed infekcjami.

Terminologia

*1 HbA1c (hemoglobina A1c)
HbA1c tworzy się, gdy hemoglobina w krwinkach czerwonych łączy się z glukozą i jest markerem do identyfikowania średniego stężenia glukozy w osoczu z ostatnich 1 lub 2 miesięcy.
Posiadając ocenę kryteriów diagnostycznych dla cukrzycy w Japonii z 2010 r. oraz globalną standaryzację poziomów HbA1c, marker ten jest obecnie kluczowym kryterium badań w kontroli poziomów cukru we krwi w leczeniu i diagnostyce cukrzycy. Z kolei, istnieje większa potrzeba, w badaniach wykrywających cukrzycę, natychmiastowego pomiaru HbA1c, jak i również pomiaru poziomu cukru we krwi (glukoza).

*2 Hemoglobina glikowana
Mutacje genetyczne powodują wymianę składników aminokwasów w hemoglobinie wewnątrz krwinek czerwonych. Ma to wpływ na strukturę 3D hemoglobiny. Istnieje szereg różnych rodzajów hemoglobiny glikowanej, a HbS, HbC, HbE i HbD należą do najbardziej znanych.

*3 Metoda HPLC (metoda Wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Metoda HPLC wykorzystywana jest do oddzielania różnych komponentów w mieszaninie i obliczania wskaźnika każdego materiału. Może również mierzyć HbA1c, zapewniając przy tym wysoki stopień dokładności. Pierwszy dedykowany analizator do wykrywania HbA1c przy wykorzystaniu metody HPLC został opracowany przez ARKRAY w 1981 roku i do tej pory znajduje szerokie zastosowanie w placówkach medycznych.

Najważniejsze informacje o ADAMS A1c Lite HA-8380V

Nazwa ADAMS A1c Lite HA-8380V
Data wprowadzenia na rynek 15 lipca 2016 r. (Pt)
Specyfikacje
   Target pomiaru Pełna krew lub hemolizat
   Elementy objęte pomiarem HbA1c (stabilna HbA1c), HbF
(HbS i HbC mogą być wykryte w trybie Variant)
   Główna metoda HPLC
   Zakres pomiaru HbA1c: 3-20% (NGSP), 9-195mmol/L (IFCC)
HbF: 0-100%
   Objętość próbki Pełna krew: ok. 4μL, próbka anemiczna: ok. 8μL, Hemolizat: ok. 350μL
   Prędkość procesu Tryb Fast: 100 sek/badanie, Tryb Variant: 160 sek/badanie
   Zasilanie 300VA
   Wymiary zewnętrzne 330(Sz) × 515(D) × 485(W) mm
*Nie zawiera części wystających, opakowań eluentu i butelki roztworu do przemywania hemolizatu.
   Waga ok. 35 kg

*Kolumna i odczynniki produkowane są przez Sekisui Medical.
Produkt ten będzie sprzedawany jedynie za pośrednictwem ARKRAY Marketing, Inc.
Firma ARKRAY Marketing, Inc. jest dystrybutorem firmy ARKRAY, Inc. w Japonii

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.