Wiadomości i Tematy

21 gru 2016

Pomaga we wczesnym wykrywaniu i leczeniu chorób nerek
- Nowa wersja w pełni zautomatyzowanego analizatora moczu -

ARKRAY, Inc. zapowiada wprowadzenie na rynek w pełni zautomatyzowanego analizatora moczu - AUTION MAX AX-4060, zaplanowane na styczeń 2017. Do istniejącego już modelu, wyposażonego w podstawowe funkcje, dano nowe właściwości. Pozwala na w pełni zautomatyzowany pomiar białkomoczu oraz stężenia albuminy, przydatny we wczesnym wykrywaniu przewlekłych chorób nerek, *1 i stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby rynku badań.

AUTION MAX AX-4060, które firma ARKRAY, Inc. (zwana dalej ARKRAY) wprowadzi wkrótce na rynek, to w pełni zautomatyzowany analizator, wzbogacony o nowe właściwości będące odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby związane z badaniami, przy czym zachowuje wysoki poziom podstawowych funkcji istniejącego modelu. Zastosowanie panelu dotykowego daje użytkownikowi większą operatywność, z kolei tryb umożliwiający przeprowadzenie pomiaru z tylko 1 ml próbki podnosi funkcjonalność przyrządu. Dodatkowo w pełni zautomatyzowany pomiar białkomoczu oraz stężenia albuminy w moczu daje możliwość uzyskania wyników badań jakościowych*2 wykorzystywanych do wczesnego wykrywania PChN.

Pracując z przyrządem można również stosować paski do badania moczu Uriflet S 11UA (zostaną wprowadzone do obrotu na początku lutego 2017). Przyrząd daje możliwość nie tylko wykonania jednoczesnego pomiaru 11 próbek w jakościowych badaniach krwi, ale także obliczenia stosunku albuminy do kreatyniny*3 oraz stosunku białka do kreatyniny*4 Dzięki tym funkcjom staje się możliwe przeprowadzanie testów przesiewowych dla takich dolegliwości jak nefropatia cukrzycowa oraz przewlekła choroba nerek (PChN). W efekcie przyrząd ten znajduje zastosowanie jako praktyczne narzędzie do zarządzania ryzykiem w początkowych fazach niewydolności nerek.

Począwszy od wdrożenia pierwszego zautomatyzowanego systemu do badania moczu w 1972 roku, już od ponad 40 lat firma ARKRAY oferuje w pełni zautomatyzowane analizatory do badania jakościowego moczu, paski testowe do badania moczu oraz systemy do zarządzania danymi z badań. ARKRAY nieustannie dąży do rozwijania produktów o wysokiej wartości dodanej w zakresie badania moczu; celem firmy jest podnoszenie skuteczności badań moczu, a także rozwój wczesnego wykrywania i leczenia chorób nerek.

2016122101_e.jpg

(Po lewej) AUTION MAX AX-4060 (Po prawej) Uriflet S 11UA

Główne funkcje

•Pomiar białkomoczu oraz stężenia albuminy, przydatny we wczesnym wykrywaniu przewlekłych chorób nerek

Wysoka precyzja badań przesiewowych w kierunku chorób nerek.

•W pełni zautomatyzowane pomiary o dużej skuteczności oraz wysoki poziom przetwarzania danych

Proste pomiary: wystarczy umieścić próbkę moczu i nacisnąć przycisk startu, aby rozpocząć. System przechowuje dane nawet z 2 700 pomiarów, w razie potrzeby można je łatwo zapisać na innym nośniku.

•'Metoda kropli leżącej, gwarantująca wysoką precyzję pomiaru przy niewielkiej objętości próbki moczu

Próbka moczu jest zasysana przez dyszę, a następnie jego określoną objętość umieszcza się na każdym pasku testowym, dzięki czemu istnieje możliwość dokonana pomiaru nawet małych próbek objętościowych (minimum 2 ml).

Dzięki trybowi micro-volume można przeprowadzać badania nawet na próbkach o jeszcze mniejszej objętości, stanowiącej połowę pomiarów standardowych (1 ml).

•Wysoko wydajny kolorowy panel dotykowy

System jest wyposażony w 7-calowy, kolorowy panel dotykowy i wyświetla informacje na temat wyników pomiarów, statusu urządzenia i sposobu działania.

2016122102_e.jpg
2016122103_e.jpg

Terminologia

 *1 Przewlekła choroba nerek (PChN)
Dotyczy przewlekłego uszkodzenia nerek. Przewlekła choroba nerek ma silny związek z chorobami powiązanymi ze stylem życia, takimi jak wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca, a także zespół metaboliczny. Stałe pogarszanie się funkcji nerek spowodowane przewlekłą chorobą nerek prowadzi do różnych przypadków ryzyka zdrowotnego.

 *2 Badanie jakościowe moczu
Badanie moczu dzieli się na badanie jakościowe moczu, które przeprowadza się jako tymczasowe badanie za pomocą pasków do badania moczu, oraz badanie osadu moczu, w ramach którego mierzy się obecne w moczu składniki takie jak komórki i bakterie. Za pomocą badania jakościowego moczu można dokonać pomiarów białkomoczu, cukru w moczu oraz krwi utajonej.

 *3 Wskaźnik albumina/kreatynina (Alb/Cre ratio)
Wskaźnik który pokazuje stosunek stężenia mikroalbimuny do stężenia kreatyniny w moczu. Oba elementy są mierzone jednocześnie. Stosowany jest jako wskaźnik nefropatii cukrzycowej.

*4 Wskaźnik białko/kreatynina (Pro/Cre ratio)
Wskaźnik który pokazuje stosunek stężenia białka do stężenia kreatyniny w moczu. Oba elementy są mierzone jednocześnie. Stosowany jest jako wskaźnik funkcji nerek.

Właściwości produktu

Nazwa W pełni zautomatyzowany analizator moczu AUTION MAX AX-4060
Data wprowadzenia na rynek Początek stycznia 2017
Specyfikacja
Cel pomiaru Mocz
Przedmiot pomiaru Glu, Pro, Bld, Bil, Uro, pH, Ket, Nit, Leu, Cre, Alb
S.G., barwa, mętność (przyrząd pomiarowy),
Przedmiot obliczeń: Wskaźnik białko/kreatynina, Wskaźnik albumina/kreatynina
Jednoczesny pomiar maks. 13 próbek
Paski testowe używane z przyrządem Uriflet S 11UA, Paski AUTION 10EA/10PA
Czas reakcji pasków testowych Około 60 sekund
Pojemność pasków testowych Maksymalnie 400 pasków testowych (200 pasków na każdy z 2 podajników)
Min. wielkość próbki 2ml lub więcej (1ml lub więcej w przypadku stosowania trybu micro-volume)
Prędkość przetwarzania Maksymalnie 225 próbek na godzinę
Pojemność danych W normalnym trybie pomiarów wystarcza na 2700 testów
Wyświetlacz 7 cali WVGA kolorowy panel dotykowy
Wymiary zewnętrzne 530(Szer.) × 530(Głęb.) × 550(Wys.) mm
Masa Około 40 kg (urządzenie główne i urządzenie do pobierania próbek)
Pobór mocy Maksymalnie 150VA (lub mniej)

Przegląd Uriflet S 11UA

Nazwa Uriflet S 11UA
Data wprowadzenia na rynek Zaprogramowana na początek lutego 2017
Specyfikacja
Cel pomiaru Mocz
Przedmiot pomiaru Glu, Pro, Bld, pH, Bil, Uro, Ket, Nit, Leu, Cre, Alb,
(Jednostki obliczania: wskaźnik albumina/kreatynina, wskaźnik białko/kreatynina)
Obsługiwane przyrządy AUTION MAX AX-4060
Pakowarka 100 na paczkę

Produkt ten będzie sprzedawany za pośrednictwem ARKRAY Global Business, Inc.
ARKRAY Global Business, Inc. to dystrybutor na rynki zagraniczne firmy ARKRAY.

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.