Wiadomości i Tematy

31 sty 2018

Rozpoczęcie sprzedaży w pełni zautomatyzowanego analizatora genetycznego oraz odczynników do badania na obecność chorób zakaźnych

Odpowiedź na zróżnicowane potrzeby w zakresie badań genetycznych

ARKRAY, Inc. (Siedziba główna: Nakagyo-ku, Kyoto, prezes: Takeshi Matsuda) od 31. stycznia 2018 r. (środa) rozpocznie sprzedaż w pełni zautomatyzowanego analizatora genetycznego μTAS Wako g1 oraz przeznaczonych do niego odczynników, produkowanych i dystrybuowanych przez firmę Wako Pure Chemical Industries, Ltd. (Siedziba główna: Chuo-ku, Osaka, prezes: Shinzo Kobatake) Ten system do badań genetycznych umożliwia szybkie i proste wykrycie DNA gruźlicy, co przyspiesza i usprawnia wykrywanie tej choroby.

ARKRAY, Inc. (dalej 'ARKRAY') rozpocznie sprzedaż μTAS Wako g1, przyrządu, który wykonuje reakcję łańcuchową, separację i wykrywanie kwasu nukleinowego w mikroczipie za pomocą mikro Systemu Analizy Całkowitej.*1 DNA prątków z rodziny Mycobacterium tuberculosis (MTB) oraz Mycobacterium avium (MAC) w próbce jest wykrywane za pomocą specjalnych odczynników, odpowiednio μTAS Wako MTB i μTAS Wako MAC.

Mimo, że liczba chorych na gruźlicę w Japonii,*2 spada, ta choroba zakaźna nadal wymaga uwagi, mimo że w skali ogólnoświatowej Japonia pozostaje okrajem średnio obciążonym gruźlicą.*3 Poza tym gruźlica to choroba, która wymaga podjęcia szybkich środków zaradczych ze względu na łatwość wystąpienia wtórnego zakażenia. Z drugiej strony liczba zachorowań spowodowanych MTB każdego roku wzrasta. W przypadku MTB nie dochodzi do zakażenia wtórnego, wykrycie tych prątków jest niezwykle ważne, gdyż podlegają innym metodom leczenia niż gruźlica i pozostałe choroby dróg oddechowych. W związku z tym powstało duże zapotrzebowanie na bardzo czułe, precyzyjne i szybkie badania genetyczne wykrywające obecność zakażenia gruźlicą i MTB.

Firma ARKRAY w ramach koncepcji szerszego dostępu do badań genetycznych, stworzyła linię produktów przeznaczonych do kompleksowych badań genetycznych w szpitalach, w tym analizator genów i-densy™ IS-5320*4 oraz system wspomagający analizę genetyczną MEQNET iDia.*5 Dodając do portfolio swoich produktów bardzo potrzebne produkty do wykrywania patogenów i badań genetycznych, firma ARKRAY odpowiada na zróżnicowane potrzeby laboratoriów dotyczące badań genetycznych.

Główne właściwości

• Szybko i całkowicie automatycznie
Po około 3 minutach sterylizacji przy użyciu wstępnie przygotowanej rurki system wykonuje w pełni automatyczną ekstrakcję, oczyszczanie kwasu nukleinowego, reakcję łańcuchową polimerazy, separację i wykrywanie. Po około 45 minutach od rozpoczęcia pomiar zostaje ukończony (w modelach μTAS Wako MTB i μTAS Wako MAC).

• mikro system analizy całościowej
Docelowy składnik jest wykrywany poprzez separację i analizę produktu po reakcji łańcuchowej polimerazy za pomocą elektroforezy w mikroczipie.

• Łatwa obsługa
Proste ustawianie takich elementów, jak odczynnik, czip, materiały eksploatacyjne itp.

20180131.jpg

Terminologia

* 1 mikro system analizy całościowej
System z precyzyjnie zdefiniowanymi liniami przepływu rzędu 100μm w szklanej PCB, wbudowany przy użyciu technologii półprzewodnikowej. Wszystkie procesy, w tym mieszanie, reakcja, separacja i wykrywanie są wykonywane na PCB z użyciem ciśnienia i elektryczności w celu przemieszczania odczynnika i próbki po liniach przepływu. Ponieważ obszar reakcji jest mały, ta metoda analizy zapewnia różnorakie korzyści, tj. kompaktowy rozmiar przyrządu, sterowanie temperaturą i szybszy przebieg reakcji.

*2 Aktualny stań zachorowań na gruźlicę
Według danych Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej liczba nowo zarejestrowanych w 2016 roku chorych na gruźlicę w Japonii wyniosła 17 625 osób, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Natomiast liczba nowo zarejestrowanych pacjentów z utajoną gruźlicą (LTBl) to 7477 osób, co stanowi wzrost o 802 osoby w stosunku do poprzedniego roku. Łączny odsetek pacjentów, w przypadku których doszło do późnego wykrycia (czyli 2 lub więcej miesięcy od wystąpienia objawów do wizyty lekarskiej) wynosi 19,7%. W przypadku pacjentów w wieku od 30 do 59 lat z zakaźną gruźlicą, odsetek tych z późnym wykryciem w 2016 r. wyniósł 33,3%. Jednocześnie nie zaobserwowano spadku liczby pacjentów, w przypadku których od pierwszej konsultacji lekarskiej do uzyskania diagnozy (rejestracji w systemie) upłynął co najmniej miesiąc i w ostatnich kilku latach utrzymuje się ona na poziomie 20%.
(Źródło: Raport roczny 2016 z wyników ankiet zbiorczych dla zarejestrowanych chorych na gruźlicę)

*3 Kraj o średnim obciążeniu gruźlicą
Światowa organizacja Zdrowia (WHO) określa kraje, w których występowanie gruźlicy wynosi 10 lub mniej (na 100 000 ludzi) jako kraje o niskim obciążeniu gruźlicą. W 2016 r. w Japonii gruźlica występowała u 13,9 osób na 100 000 mieszkańców, a do roku 2020 zamierza się ograniczyć tę liczbę do 10 lub mniej.

*4 Analizator genów i-densy IS-5320
Przyrząd do całkowicie automatycznego wykrywania sekwencji genetycznych par zasad związanych z metabolizmem leków i mutacjami genów związanymi z rakiem. System nie wymaga obsługi przez osobę o wysokim stopniu umiejętności technicznych i jest bardzo prosty w obsłudze od przygotowania próbki i amplifikacji genu do określenia genotypu. Dodatkowo procesy, które uprzednio zajmowały kilka dni, obecnie trwają zaledwie 80 minut od momentu pobrania próbki do otrzymania wyniku.

*5 System pomocniczy do analizy genów MEQNET iDia
System obsługujący skomplikowane prace związane z badaniami genetycznymi, obejmujący ujednolicone zarządzanie danymi z badań, wsparcie przy opracowywaniu wyników analizy oraz automatyczne tworzenie raportów z badań.

Informacje ogólne na temat w pełni zautomatyzowanego analizatora genów μTAS Wako g1

Nazwa firmowa W pełni zautomatyzowany analizator genów μTAS Wako g1
Data wprowadzenia na rynek 31 stycznia 2018 r. (środa)
Specyfikacja
   Metoda analizy Metoda PCR-CE
   Metoda wykrywania Metoda laserowego wykrywania fluorescencyjnego
   Metoda pomiaru Metoda jednoczesnego pomiaru 4 próbek
   Czas trwania badania Około 45 minut (w przypadku MTB/MAC)
   Wyjście zewnętrzne RS232C LAN(Ethernet) USB 2.0
   Wymiary 683 (szer.) × 647 (głęb.) × 670 (wys.) mm
   Masa Około 130 kg
   Środowisko operacyjne Temperatura: od 15 do 30°C (zmiana temperatury podczas badania maks. 2°C)
Wilgotność: 30 - 80% wilg. wzgl. (brak skraplania),
   Częstotliwość 50/60Hz
   Zużycie energii 7A

Ten produkt jest sprzedawany wspólnie przez Wako Pure Chemical Industries, Ltd. i ARKRAY Marketing, Inc.
ARKRAY Marketing, Inc. jest dystrybutorem ARKRAY na terenie Japonii. Sprzedaż zagraniczna do uzgodnienia.
Ten produkt będzie sprzedawany jedynie w Japonii.

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.