Wiadomości i Tematy

09 lut 2018

Odpowiedź na różnorodne potrzeby laboratoriów analitycznych
Aktualizacja systemu do badań funkcji nerek oraz chorób cywilizacyjnych.

Łatwiejsza obsługa i lepsze zarządzanie danymi dzięki dodatkowym 2 paskom wielu odczynników.

9 lutego 2018 roku firma ARKRAY, Inc. planuje wprowadzić na rynek SPOTCHEM D-00 QR - nową wersję swojego analizatora klinicznego suchej chemii SPOTCHEM D-Concept. Jednocześnie, w reakcji na zapotrzebowanie zgłaszane przez laboratoria, producent ten wprowadza na rynek dwa dodatkowe paski wielu odczynników do badania funkcji wątroby i badań przesiewowych.

SPOTCHEM D-Concept to kompaktowy system uwzględniający technologię badań suchej chemii oraz badań immunologicznych marki ARKRAY, Inc. (dalej zwanej „ARKRAY"). System składa się z jednostki operacyjnej oraz trzech urządzeń pomiarowych (do testów immunologicznych, badań parametrów biochemicznych + elektrolitów, badań parametrów biochemicznych + wirówka). Urządzenia pomiarowe można dostosować do potrzeb laboratorium badawczego. Każde urządzenie może wykonać podstawowe badania przesiewowe dotyczące funkcji nerek, wątroby oraz chorób cywilizacyjnych itp., łącząc różne odczynniki pomiarowe.

Firma ARKRAY wprowadziła nową, udoskonaloną jednostkę operacyjną zwaną SPOTCHEM D-00 QR. Nowa jednostka wyposażona jest w poręczny czytnik kodów kreskowych, który również odczytuje kody dwuwymiarowe, na tej samej zasadzie jak standardowy sprzęt, który wcześniej był sprzedawany oddzielnie. Ze względu na przechowywanie informacji o odczynnikach w jednostce odczytanych z kodu dwuwymiarowego na zewnętrznym opakowaniu specjalnych odczynników SPOTCHEM D, przeprowadzenie kalibracji jest naprawdę proste. Danymi można również zarządzać, używając specjalnego systemu zarządzania danymi posługującego się ID próbek. Te nowe funkcje zmniejszą ilość pracy personelu medycznego. Ponadto zmianie uległ również panel operatora - poprawiono jego czytelność i ulepszono obsługę, dodając instrukcje do obszaru przycisków operacyjnych (wcześniej znajdowały się tam tylko symbole).
Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej jednostki operacyjnej firma ARKRAY promuje również dwa nowe paski wielu odczynników (do funkcji wątroby i badań przesiewowych), dzięki którym można zbadać wiele parametrów takich jak funkcje nerek i choroby cywilizacyjne przy użyciu jednego paska.

Firma ARKRAY zamierza w dalszym ciągu zmieniać swoją ofertę produktów, tak aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby ośrodków medycznych i laboratoriów badawczych, a także proponować różne, innowacyjne rozwiązania.

20180208_01pl.jpg

Właściwości produktu

○Łatwa obsługa
Umieścić próbkę w pojemniku (do systemu D-01,
w opakowaniu odczynnika) i ustawić odczynnik odpowiedni pod kątem parametru badanego w urządzeniu. Teraz wystarczy jedynie nacisnąć przycisk start, a pozostałe czynności, od wykonania badania aż po wydruk wyniku, urządzenie wykona automatycznie.

○Lepsza obsługa
Aby poprawić czytelność i ułatwić obsługę panelu operatora, zmieniono jego wygląd i dodano instrukcje do obszaru przycisków operacyjnych - tam, gdzie wcześniej były tylko symbole. Nowy design urządzenia wpisuje się w stylistykę sterylnej bieli typowej dla laboratoriów.

○Poręczny czytnik kodów kreskowych jako wyposażenie standardowe
Poręczny czytnik kodów kreskowy, wcześniej sprzedawany oddzielnie, stanowi teraz standardowe wyposażenie urządzenia, redukując ilość pracy personelu medycznego. Informacje na temat odczynników są przechowywane w urządzeniu ze względu na możliwość prostego odczytu dwuwymiarowego kodu na opakowaniu zewnętrznym odczynnika.

○Pasek wielu odczynników umożliwia badanie według chorób lub zastosowania
Badanie według chorób i zastosowania można wykonać przy użyciu jednego paska spośród 9 dostępnych rodzajów pasków wielu odczynników, które obliczają wiele parametrów obrazujących funkcje nerek, wątroby oraz choroby cywilizacyjne.

20180208_02.jpg

Łatwość obsługi. Wystarczy nacisnąć przycisk start.

20180208_03.jpg

Dwuwymiarowy kod do zarządzania danymi odczynników SPOTCHEM D-Concept

20180208_04.jpg

(po lewej) pasek jednego odczynnika
(po prawej) pasek wielu odczynników


Przegląd funkcji analizatora biochemicznego do suchej chemii SPOTCHEM D-Concept

Nazwa Jednostka operacyjna SPOTCHEM D-00 QR (SD-9811)
Data wprowadzenia na rynek 9 lutego 2018 r.
Specyfikacja
   Liczba podłączonych urządzeń 3 (maks.)
   Wymiary zewnętrzne 408 (szer.) x 330 (gł.) x 103 (wys) mm
   Masa Jednostka główna: ok. 5 kg
Cena sprzedaży Cena dostawy
- Zestaw D-01: JPY 2.700.000 (bez podatku)
- Zestaw D-02: JPY 3.600.000 (bez podatku)
- Zestaw D-03: JPY 3.200.000 (bez podatku)

Urządzenie pomiarowe

Nazwa Przenośne urządzenie pomiarowe do badań immuno-nefelometrycznych SPOTCHEM D-01 SD-3810
Specyfikacja
   Mierzone parametry CRP, RF, Alb/Cre (obliczany parametr: stosunek Alb/Cre)
   Badany materiał CRP (surowica, osocze, krew pełna), RF (surowica, osocze), Alb/Cre (mocz)
   Prędkość przetwarzania Ok. 6 badań/h (czas wymagany do wykonania pomiaru w 1 próbce)
   Wymiary zewnętrzne 408 (szer.) × 330 (gł.) × 132 (wys.) mm
   Masa Jednostka główna: ok. 8,2 kg
Nazwa Przenośne urządzenie pomiarowe do badań immuno-nefelometrycznych SPOTCHEM D-02 SD-4810
Specyfikacja
   Mierzone parametry ALB, ALP, ALT(GPT), AMY, AST(GOT), Ca, CK, CRE, FRA, GGT, GLU, HDL, IP, LD, Mg, T-BIL, TC, TG, TP, UA, UN, Na, K, Cl (21 parametrów biochemicznych, 3 elektrolity)
   Badany materiał Parametry biochemiczne (surowica, osocze), elektrolity (surowica, osocze, krew pełna, mocz)
   Prędkość przetwarzania Ok. 3 badań/h (czas wymagany do pomiaru przy użyciu 6 pasków pojedynczego odczynnika i 1 wielu
odczynników)
   Wymiary zewnętrzne 408 (szer.) × 330 (gł.) × 132 (wys.) mm
   Masa Jednostka główna: ok. 10 kg
Nazwa Przenośne urządzenie pomiarowe do badań immuno-nefelometrycznych SPOTCHEM D-03 SD-4820
Specyfikacja
   Mierzone parametry ALB, ALP, ALT(GPT), AMY, AST (GOT), Ca, CK, CRE, FRA, GGT, GLU, HDL, IP, LD, Mg, T-BIL, TC, TG, TP, UA, UN (w sumie 21 odczynników)
   Badany materiał Surowica, osocze, krew pełna
   Prędkość przetwarzania Ok. 3 badań/h (czas wymagany do pomiaru przy użyciu 6 pasków pojedynczego odczynnika i 1 wielu odczynników)
   Wymiary zewnętrzne 408 (szer.) × 330 (gł.) × 160 (wys.) mm
   Masa Jednostka główna: ok. 11 kg

Produkt ten będzie sprzedawany jedynie za pośrednictwem ARKRAY Marketing, Inc.
ARKRAY Marketing, Inc. jest spółką nadzorującą marketing firmy ARKRAY na terenie Japonii.

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.