Wiadomości i Tematy

08 lip 2019

Pełne wsparcie procesów badania moczu.
Nowa wersja analizatora do badania osadu moczu

W poniedziałek, 8 lipca, 2019 r. firma ARKRAY, Inc. wprowadzi na rynek system „AUTION EYE AI-4510". Przyrząd wykonuje obrazy cząstek znalezionych w moczu, a następnie za pomocą niepowtarzalnego algorytmu automatycznie klasyfikuje je, aby przygotować dane do badania. „AUTION EYE AI-4510" firmy ARKRAY to pierwszy analizator do badania osadu moczu, który obsługuje pełny zakres badań moczu, usprawniając przepływ pracy w laboratoriach i zapewniając lepszą skuteczność badań.

Większość badań moczu to badania jakościowe pasków testowych, sprawdzające zawartość białka, cukru i krwi utajonej oraz osadu celem analizy próbek, które podczas badania jakościowego wykazywały odchylenia od normy. Badania osadu moczu są wykonywane wzrokowo przez techników laboratoryjnych, którzy pod mikroskopem badają, klasyfikują i mierzą utworzone w próbkach moczu cząstki (krwinki czerwone, krwinki białe, inne komórki i bakterie). Te badania stanowią istotne kryterium diagnozy pacjentów z chorobami nerek i układu moczowego. Natomiast badania mikroskopowe wiążą się z koniecznością wykonania skomplikowanych czynności, jak odwirowanie i przygotowanie próbki. Poza tym niezawodność badania zależy w dużej mierze od umiejętności technika laboratoryjnego. Dlatego stałym problemem jest standaryzacja metod otrzymywania wyników. Mając na uwadze powyższe, coraz pilniejsza stała się potrzeba stworzenia automatycznego analizatora osadu moczu.

W analizatorze do badania osadu moczu „AUTION EYE AI-4510" firmy ARKRAY, Inc. (dalej ARKRAY) stosowana jest metoda pomiaru obrazu typu przepływowego* w celu pobierania obrazów cząstek powstałych w próbkach moczu. Następnie urządzenie automatycznie wyodrębnia, analizuje, klasyfikuje i mierzy te obrazy, w wyniku czego uzyskiwane są dane badania osadu w moczu. Pobrane obrazy można sprawdzić na ekranie operacyjnym. Można je wykorzystać jako materiały pomocnicze i alternatywę dla badania mikroskopowego. Pozwala to ograniczyć liczbę koniecznych badań mikroskopowych, a technicy mogą się im w pełni poświęcić. Standardowo w urządzeniu jest zainstalowany zbiór reprezentatywnych cząstek zwany „biblioteką obrazów", który ułatwia normalizację oceny cząstek oraz może służyć jako narzędzie edukacyjne do szkoleń wewnętrznych w placówce. Urządzenie „AUTION EYE AI-4510" jest kompaktowe, więc można je zainstalować nawet w małych laboratoriach oraz posiada wyjątkowo ergonomiczny ekran do wyświetlania wyników badań.

Począwszy od zaprojektowania pierwszego zautomatyzowanego systemu do badania moczu na paskach testowych w 1972 roku, już od ponad 40 lat firma ARKRAY oferuje w pełni zautomatyzowane analizatory do badania moczu, paski testowe do badania moczu oraz systemy do zarządzania danymi z badań. Dzięki uzupełnieniu swojej oferty o system „AUTION EYE AI-4510" firma ARKRAY może zaoferować kompletny asortyment urządzeń do wszystkich badań, od badania jakościowego moczu do badań osadu i ilościowych. (Produkty powiązane - patrz str. 3). Firma ARKRAY zamierza nadal pracować nad ułatwianiem procedur laboratoryjnych i poprawą skuteczności badań w celu poszerzania swojej obecności na rynku badań moczu i rozwijania działalności.

20190708_01.jpg

Najważniejsze cechy

○ W pełni zautomatyzowany pomiar „metodą przepływowego pomiaru obrazów"

· W pełni zautomatyzowany pomiar jest możliwy; operator musi tylko ustawić próbkę i wcisnąć przycisk start

· Utworzone cząstki wyodrębnia się z przechwyconych obrazów i automatycznie klasyfikuje za pomocą unikalnego algorytmu

· Jedynym potrzebnym materiałem eksploatacyjnym jest osłonka; wyjątkowo wygodne i opłacalne rozwiązanie

· Korzystanie z urządzenia nie powoduje powstawania żadnych odpadów niebezpiecznych, jak wkłady, zatem inwestor nie musi ponosić opłat za utylizację

○Różne funkcje pomocnicze na ekranie operacyjnym

· Ekran potwierdzenia, na którym są wyświetlane wyniki badań ma wyjątkowo przyjazny ekran ułatwiający intuicyjną obsługę

· Na ekranie podsumowania wyświetlane są zbiorczo różne cząstki, co ułatwia operatorowi ustalenie częstotliwości występowania każdej z nich

· Możliwe jest także wyświetlenie wyników badania osadu obok wyników badania jakościowego

○ Wbudowana wygodna „biblioteka obrazów"

· W urządzeniu jest zainstalowany zbiór reprezentatywnych cząstek zwany „biblioteką obrazów", który ułatwia porównanie na jednym ekranie obrazu z biblioteki z pobranym

· Można dodawać obrazy unikalne dla każdego użytkownika, dzięki czemu biblioteka obrazów może stać się narzędziem do standaryzacji pomiarów cząstek i narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym do szkoleń w placówce

Przykładowy obraz roboczy

20190708_02_pl.jpg

○Wsparcie kontroli jakościowej

· Dostępne są specjalistyczne mechanizmy do kontroli jakościowej

○Kompaktowa budowa ułatwia przenoszenie i ustawianie

· Urządzenie ma system transportu próbek umożliwiający jego podłączenie do jakościowego analizatora moczu „AUTION MAX AX-4061"

· Kompaktowa konstrukcja (ok. 1 metra szerokości) umożliwia jednoczesne zainstalowanie obu urządzeń

20190708_03_pl.jpg

Produkty powiązane

20190708_04_pl.jpg

Terminologia

* Pobierane są obrazy próbek moczu przenoszonych do ogniwa za pomocą osłonki, a z tych obrazów wyodrębniane są tylko utworzone cząstki. Wyodrębnione obrazy są analizowane, klasyfikowane, mierzone i przedstawione w postaci wyników badania osadu za pomocą unikalnego algorytmu.

Zarys ogólny produktu

Nazwa Analizator do badania osadu moczu „AUTION EYE AI-4510"
Data wprowadzenia na rynek 8 lipca 2019 (poniedziałek)
Specyfikacja
  Cel pomiaru Mocz
  Mierzony parametr Czerwone krwinki krwi, białe krwinki krwi, krew obwodowa, nabłonki płaskie, nabłonki inne, wałeczki szkliste, inne wałeczki, bakterie, drożdże, śluz, sperma, kryształki
  Wymagana wielkość próbki 2 ml lub więcej
  Wymiary zewnętrzne S: 530 x G: 600 x W: 650 mm
  Ciężar 60 kg (z zespołem do pobierania próbek)
Cena sprzedaży Preferowana cena dostawy: 13 500 000 jenów (przed opodatkowaniem)
Numer rejestracyjny 25B1X00001000058
Kategoria Klasa I (ogólny wyrób medyczny) / Wyrób medyczny wymagający szczególnego traktowania

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.