Wiadomości i Tematy

27 sie 2019

Wkład w zapewnienie lepszej lokalnej opieki zdrowotnej w Afryce
Proste urządzenie do badania krwi przeznaczone do klinik na obszarach wiejskich z ograniczonym dostępem do leczenia
- wystawiane od dzisiaj na wydarzeniu Business Expo towarzyszącym TICAD7 -

Firma ARKRAY, Inc. przedstawia „The Lab 004", proste urządzenie do badania krwi opracowane dla medycyny pierwszej linii na terenach Afryki Subsaharyjskiej, na wydarzeniu Business Expo towarzyszącym VII Międzynarodowej Tokijskiej Konferencji dotyczącej rozwoju w Afryce (Seventh Tokyo International Conference on African Development, TICAD7) w dniach od 28 do 30 sierpnia 2019 r. w Yokohamie. To kompaktowe urządzenie do badania czynności nerek i wątroby będzie wielką pomocą dla klinik wiejskich i mobilnych, które nie mają wystarczającego dostępu do leczenia, ponieważ może być używane nawet bez stałego zasilania elektrycznego, drenażu lub czystej wody. Urządzenie będzie stopniowo wprowadzane do sprzedaży od października 2019 r., aby przyczynić się do wczesnego wykrywania i leczenia przewlekłych chorób nerek i wątroby, które występują coraz częściej w Afryce Subsaharyjskiej.

W ostatnich latach w Afryce Subsaharyjskiej wzrosła liczba pacjentów chorych nie tylko na trzy główne choroby zakaźne (HIV, gruźlica i malaria), ale także na choroby niezakaźne, a zwłaszcza zaobserwowano wzrost liczby chorych na cukrzycę*1, co stało się poważnym problemem społecznym również z punktu widzenia rosnących kosztów leczenia. Za wzrostem liczby pacjentów kryje się szybka urbanizacja, której towarzyszy zmniejszona aktywność fizyczna i mniej zbilansowana dieta, niskie zapasy leków, w tym insuliny oraz brak wiedzy na temat cukrzycy wśród pracowników opieki zdrowotnej i samych pacjentów. Ponadto obszary wiejskie, które stanowią 60% powierzchni Afryki Subsaharyjskiej, często nie mają dostępu do badań z powodu braku infrastruktury badawczej, co prowadzi do opóźnionego wykrycia choroby i zwiększenia jej nasilenia.
Przewlekła niewydolność nerek (PNN), będąca jednym z powikłań cukrzycy, również coraz częściej występuje w Afryce Subsaharyjskiej*2. Wiadomo też, że w tym regionie, w którym występują również liczne zakażenia wirusem HIV, PNN i choroby wątroby są wynikiem długotrwałego stosowania leków przeciw HIV. W przypadku progresji PNN może być wymagana dializa lub przeszczep nerki, ale tylko w kilku regionach znajdują się zaawansowane placówki medyczne, w których można wykonać takie procedury, dlatego dalsze leczenie wiąże się z wysokimi kosztami medycznymi. W związku z tym uważamy, że bardzo ważne są okresowe badania stanu zdrowia pacjentów i wczesne leczenie, zanim objawy ulegną pogorszeniu.

Analizator „The Lab 004", opracowany przez firmę ARKRAY, Inc., jest małym i prostym urządzeniem do badania krwi, przeznaczonym zwłaszcza do badań w kierunku PNN i chorób wątroby, które może być również wykorzystywane do badań przesiewowych czynności wątroby i nerek, aby pomóc w rozwiązaniu wyżej wspomnianych problemów społecznych. Dzięki metodzie suchej biochemii*3 analizator może być stosowany w środowiskach bez wystarczającej podaży wody i odpowiedniego drenażu, a także w obszarach z niestabilnymi źródłami zasilania dzięki przenośnej baterii oraz zasilaczowi sieciowemu.

Produkt ten zostanie zaprezentowany na rozpoczynającym się dzisiaj wydarzeniu towarzyszącym TICAD7, a od października 2019 r. będzie stopniowo wprowadzany do sprzedaży w Tanzanii, Kenii, Ugandzie, Mozambiku i innych krajach. Dzięki wspieraniu oddalonych i mobilnych klinik w regionie subsaharyjskim chcemy przyczynić się do wczesnego wykrywania i leczenia PNN oraz chorób wątroby na obszarach, które mają ograniczony dostęp do leczenia.

Przedstawienie produktu na Business Expo podczas TICAD7
Miejsce: Pomieszczenie A-03, Hala wystawowa D, Pacifico Yokohama
Data/godzina:od 11:00 do 18:00, środa, 28 sierpnia 2019 r.
                    od 10:00 do 18:00, czwartek, 29 sierpnia
                    od 10:00 do 18:00, piątek, 30 sierpnia

20190827_01po.jpg

Najważniejsze cechy

○Badania przesiewowe oceniające czynność nerek i wątroby
Możliwość monitorowania czynności nerek dzięki pomiarowi kreatyniny, a także monitorowania uszkodzenia nerek i wątroby na skutek działania leków przeciwko HIV dzięki pomiarowi AST i ALT.

○Kompaktowe, przenośne urządzenie, nadające się do wykorzystania w klinikach mobilnych.
To kompaktowe urządzenie może działać dzięki przenośnej baterii bez dołączonego zasilacza sieciowego, dlatego może być stosowane w obszarach bez stałego zasilania elektrycznego. Metoda suchej biochemii pozwala na stosowanie w środowiskach bez dostępu do czystej wody i drenażu, co pozwala na wykorzystanie w klinikach mobilnych.

○Łatwa obsługa i brak konieczności konserwacji
Po włożeniu paska testowego do urządzenia wystarczy nacisnąć przycisk start i nałożyć próbkę. Następnie trzeba tylko włożyć tackę, aby rozpocząć pomiary. Dzięki prostej budowie urządzenie nie wymaga regularnej konserwacji.

Terminologia

*1 Oszacowano, że liczba chorych na cukrzycę w Afryce Subsaharyjskiej wynosi około 16 milionów osób w 2017 r. i przewiduje się, że wzrośnie do 41 milionów do 2045 r. Ten wskaźnik wzrostu jest wyższy niż w innych regionach świata. Inną cechą Afryki Subsaharyjskiej jest to, że 69% (ponad 2 na 3) chorych na cukrzycę nie jest diagnozowanych jako osoby cierpiące na cukrzycę albo nawet nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby, a wskaźnik ten jest wyższy niż w jakimkolwiek innym regionie świata. (Diabetes Atlas, 8th Edition (2017), International Diabetes Federation [Atlas diabetologiczny, VIII wydanie (2017), Międzynarodowa Federacja Diabetyków])

*2 Według szacunków ONZ 1,066 mld ludzi żyje w Afryce Subsaharyjskiej, z czego 60% żyje na obszarach wiejskich. Uważa się, że wskaźnik zachorowalności na PNN wynosi około 12%, a w samych tylko obszarach wiejskich jest to około 76 milionów pacjentów.

*3 Metoda, w której wszystkie odczynniki potrzebne do przeprowadzenia reakcji w czasie pomiaru znajdują się na foliach i papierze filtracyjnym; nie ma potrzeby zastosowania innej cieczy niż próbka, np. krew, ponieważ woda zawarta w próbce jest wystarczająca do zakończenia reakcji.

Zarys ogólny produktu

Nazwa Analizator kliniczny „The Lab 004" wykorzystujący metodę suchej biochemii
Data wprowadzenia na rynek październik 2019 r.
Specyfikacja
   Badany materiał Surowica, osocze krwi
   Mierzone parametry Kreatynina, kwas moczowy, wapń w surowicy, AST, ALT
   Zasada pomiaru Pomiar podwójnej długości fali światła transmitowanego
   Czas pomiaru Około 4 do 5 minut (zależnie od parametru)
   Wymagana wielkość próbki 4 μl
   Wymiary zewnętrzne S: 110 × G: 225 × W: 54 mm
   Ciężar 0,6 kg
Obszar sprzedaży Kraje afrykańskie (obszar subsaharyjski) * Nie ma planów sprzedaży na terenie Japonii

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.