Wiadomości i Tematy

04 lut 2021

Wkład we wczesne wykrywanie chorób nerek w szpitalach
Nowa wersja kompaktowego zautomatyzowanego analizatora moczu w rozmiarze B4

W piątek, 8 stycznia 2021 r. firma ARKRAY, Inc. zamierza wprowadzić na rynek kompaktowy automatyczny system do badania moczu AUTION ELEVEN AE-4070.
Poza pozwalającą zaoszczędzić przestrzeń konstrukcją w rozmiarze B4 pasek testowy do badania moczu można ustawić skierowany w lewo lub w prawo, co daje dużą swobodę w umiejscowieniu urządzenia. Możliwość montażu w miejscach o małej swobodzie ruchu. Ponadto urządzenie może wykonywać badania przesiewowe wykrywające na wczesnym etapie choroby nerek i nefropatię cukrzycową*1, które są uważane za niemające subiektywnych objawów, co przyczynia się do wczesnego wykrywania i rozpoczęcia leczenia.

Automatyczny analizator moczu „AutionIDaten AE-4070" wprowadzony na rynek przez ARKRAY, Inc. (ARKRAY) jest analizatorem moczu, w którym poprawiono funkcjonalność poprzez zastosowanie ekranu dotykowego, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej podstawowej wydajności istniejącego modelu „Aution ELEVEN AE-4021".

Wystarczy zanurzyć specjalny pasek testowy w próbce moczu i umieścić go na tacce, a urządzenie automatycznie przeprowadza testy jakościowe moczu*2, mierząc białkomocz, cukier w moczu, krew utajoną itp. i wyrzuca pasek testowy. Automatyzacja procesu pomiarowego może wyeliminować niektóre zadania, w tym zarządzanie czasem i ocenę wyników wymaganą podczas oględzin, co prowadzi do zmniejszenia obciążenia personelu medycznego i zapobiega błędom w ocenie. Ponadto wydajność przetwarzania 514 testów na godzinę sprawia, że jest to najwydajniejszy z półautomatycznych, małych, kompaktowych analizatorów, które mierzą stosunek albuminy do kreatyniny w moczu*3, stosowany jako wskaźnik nefropatii cukrzycowej.

Analizator podaje wynik pomiaru nie tylko w postaci rangi jakościowej, takiej jak „1+" i „-", ale również wartości półilościowej, która daje dobre wyobrażenie o stężeniu składnika, które jest zbliżone do wartości ilościowej. Kolejną nowością jest funkcja „blokada QC", która zawiesza testowanie, gdy kontrola jakości nie jest wykonywana regularnie. Zapewnia to bardziej wiarygodne wyniki pomiarów. Ponadto kompaktowa konstrukcja urządzenia (wielkość odpowiadająca rozmiarowi B4 kartki papieru) umożliwia jego instalację nie tylko w szpitalach, ale także w małych obiektach, takich jak przychodnie.

Począwszy od wdrożenia pierwszego zautomatyzowanego systemu do badania moczu, wykorzystującego paski testowe, w 1972 roku, już od ponad 40 lat firma ARKRAY oferuje w pełni zautomatyzowane analizatory do badania jakościowego moczu, paski testowe do badania moczu oraz systemy do zarządzania danymi z badań. W przyszłości będziemy nadal rozwijać produkty o wysokiej wartości dodanej w dziedzinie analizy moczu i dostarczać nowe rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy wydajności badań i wiarygodności danych.

2020_0107_001.jpg

Wygląd produktu

20200107_002.jpg

Logo produktu

Właściwości produktu

○Stosunek P/C i stosunek A/C można zmierzyć za pomocą korekty kreatyniny.
Produkt może wykorzystywać specjalny pasek testowy, który umożliwia jednoczesne obliczenie stosunku białka w moczu do kreatyniny*4 i stosunku albuminy w moczu do kreatyniny. Dzięki tym funkcjom można przeprowadzić szybkie i proste badania przesiewowe w kierunku takich schorzeń, jak przewlekła choroba nerek (CKD)*5, do których zalicza się nefropatię cukrzycową. W efekcie przyrząd ten znajduje zastosowanie jako praktyczne narzędzie do zarządzania ryzykiem w początkowych fazach niewydolności nerek.

○Wyświetlacz dotykowy
7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym zapewnia lepszą widoczność i łatwość obsługi.

○Skrócony czas rozruchu. Pomiary można wykonywać co 7 sekund.
Czas rozruchu został skrócony o połowę w stosunku do obecnego modelu (AE-4021), co pozwala na szybkie rozpoczęcie badań. Ponadto ciągły pomiar w odstępach 7-sekundowych zapobiega gromadzeniu się próbek nawet w okresie największego obciążenia pracą.

○Dodanie funkcji blokady QC i blokady operatora
Analizator wyposażony jest w funkcję, która nie pozwala na pomiar próbki, jeśli pomiar kontroli jakości, który powinien być wykonany przed i po użyciu, nie został wykonany w ustalonym terminie, co pomaga użytkownikom zawsze uzyskać dokładne wyniki pomiarów.

○Dążenie do prostoty obsługi
Dążąc do prostoty obsługi, narzędzie wyposażono w funkcję automatycznego startu, która automatycznie rozpoczyna pomiar od razu po ułożeniu elementów na tacy oraz w funkcję przemieszczania w lewo i w prawo, która umożliwia ustawianie pasków testowych po prawej i lewej stronie.

20200107_003.jpg
○Możliwość wprowadzenia mętności
Istnieje możliwość wprowadzenia parametru mętności, który wyraża poziom mętności w moczu. Przyrząd ten może być skuteczny jako narzędzie pomocnicze dla w pełni automatycznego analizatora badania jakościowego moczu.

Terminologia

*1 Nefropatia cukrzycowa
Powikłanie mikronaczyniowe, które występuje w przypadku utrzymywania się hiperglikemii przewlekłej. Na poziomie klinicznym pojawiają się białkomocz (mikroalbuminuria w początkowym stadium), dysfunkcje nerek, wysokie ciśnienie krwi, które w konsekwencji przekładają się na niewydolność nerek.

*2 Badanie jakościowe moczu
Badanie prowizoryczne z użyciem pasków testowych do badania moczu na obecność białkomoczu, cukru w moczu i krwi utajonej. Badanie półilościowe polega na badaniu przybliżonej ilości składników zawartych w moczu, natomiast badanie ilościowe polega na badaniu dokładnej ilości.

*3 Wskaźnik albumina/kreatynina (stosunek Alb/Cre)
Wskaźnik, który pokazuje stosunek stężenia mikroalbuminy do stężenia kreatyniny w moczu. Oba elementy są mierzone jednocześnie. Stosowany jest jako wskaźnik nefropatii cukrzycowej.

*4 Wskaźnik białko/kreatynina (stosunek Pro/Cre)
Wskaźnik który pokazuje stosunek stężenia białka do stężenia kreatyniny w moczu. Oba elementy są mierzone jednocześnie. Stosowany jest jako wskaźnik funkcji nerek.

*5 Przewlekła choroba nerek (PChN)
Jest to choroba, w której utrzymują się zaburzenia i obniżona czynność nerek, ściśle związana z chorobami związanymi z trybem życia, takimi jak miażdżyca, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, co stwarza ryzyko zawału serca, udaru mózgu i niewydolności serca.
(Za „Chronic Kidney Disease" oraz „Evidence-based Clinical Practice Guideline for CKD 2018" (Japanese Society of Nephrology))

Zarys ogólny produktu

Nazwa Automatyczny analizator moczu „AutionIDaten AE-4070"
Data wprowadzenia na rynek 8 stycznia 2021 r. (piątek)
Specyfikacja
   Próbka Mocz
   Mierzony parametr Glu (glukoza), Pro (białko), Bil (bilirubina), Uro (urobilinogen), Ket (ketony), pH, Nit (azotyny), Bld (krew utajona), Leu (leukocyty), ciężar właściwy, barwa, Alb (albumina), Cre (kreatynina), (pozycje obliczane: stosunek Alb/Cre, stosunek Pro/Cre)
   Długość fali pomiarowej 4-falowa LED (430, 565, 635, 760 nm)
   Zasada pomiaru Pozycje mierzone za pomocą paska testowego: Metoda fotometryczna podwójnego odbicia fali (pojedynczego odbicia fali dla Bld)
Barwa: Pomiar odbicia z podkładką kalibracyjną
   Pasek testowy Aution Sticks (10PA, 10EA, 9EA, 8EA, 7EA, 6EA, 5EA, 4EA)
AUTION SCREEN Mikroalbumina / Kreatynina
Uriflet S 11UA
   Czas reakcji Około 1 minuty
   Prędkość przetwarzania 514 testów na godzinę (co 7 sekund)
   Pojemność pamięci 520 wyników testów
   Wyświetlacz 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD
   Drukarka Drukarka termiczna (58 mm szer.)
   Wyjście zewnętrzne RS-232C, Ethernet (opcjonalnie)
   Środowisko operacyjne Temperatura: od 10 do 30°C, wilgotność: od 20 do 80% (bez kondensacji)
   Warunki pomiaru Temperatura: od 10 do 30°C, wilgotność: od 30 do 60% wilgotności (bez kondensacji) *Z użytą funkcją korekty temperatury
   Zasilanie AC100 - 240 V, typ adaptera (adapter uniwersalny)
   Pobór mocy 60 VA
   Kod kreskowy Zewnętrzny ręczny (specyfikacja terminala czytnika kodów kreskowych)
   Wymiary 206 (szer.) x 365 (gł.) x 180 (wys) mm
   Masa 5,0 kg
Cena sprzedaży Preferowana cena dostawy: 980 000 jenów (przed opodatkowaniem)
Numer rejestracyjny 25B1X00001000060
Numer/kategoria certyfikatu wyrobu medycznego Klasa I (ogólny wyrób medyczny) / Wyrób medyczny wymagający szczególnego traktowania

The information presented in this release is limited to Japan as of the time of its announcement.

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.