Wiadomości i Tematy

12 lis 2021

ARKRAY otrzymuje pierwszą ocenę Gold w rankingu PRIDE Index 2021

Wyróżnienie za inicjatywy na rzecz osób LGBTQ w miejscu pracy

11 listopada 2021 roku spółka ARKRAY Co., Ltd. (siedziba główna: Kamigyo-ku, Kyoto; dalej „ARKRAY”) została po raz pierwszy nagrodzona najwyższą oceną Gold w rankingu PRIDE Index 2021 przez organizację non-profit work with Pride (dalej „wwP”), która ocenia inicjatywy firm dotyczące tożsamości mniejszości seksualnych w miejscu pracy.
ARKRAY przyczynia się do budowania lepszego społeczeństwa poprzez tworzenie środowiska, w którym wszyscy pracownicy mogą w pełni wykorzystać potencjał swoich różnorodnych umiejętności.

Co to jest ranking PRIDE Index?

Ten ranking został po raz pierwszy przedstawiony przez wwP w Japonii w 2016 roku z zamiarem „stworzenia miejsc pracy dla osób LGBTQ w Japonii w ramach przedsiębiorstw, organizacji i innych tego typu instytucji”. W ramach tego rankingu przyznawane są wyróżnienia na trzech różnych poziomach: złotym (Gold), srebrnym (Silver) i brązowym (Bronze). Odpowiadają one kompleksowej ocenie polityki w pięciu kategoriach: „Polityka” (deklaracje działań), „Reprezentacja” (dotyczy społeczności mniejszościowych w firmie), „Inspiracja” (kampanie uświadamiające),
„Rozwój” (system i program wsparcia personelu) oraz „Zaangażowanie/Umocnienie” (wkład społeczny / działania public relations). Ponadto w 2021 roku wprowadzono nowy certyfikat „Rainbow”, którym będą wyróżniane firmy wykraczające poza inicjatywy wewnętrzne i promujące współpracę między sektorami.

20211111-001.png

Dlaczego warto uzyskać ocenę w rankingu PRIDE Index

ARKRAY podejmuje liczne wysiłki pomagające w budowaniu lepszego społeczeństwa. W tym celu tworzymy środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy mogą pracować w zgodzie z własną tożsamością i zwiększać swoją wydajność.
Uzyskaliśmy wskaźnik PRIDE Index, aby poczynić postępy w tworzeniu środowiska, w którym osoby LGBTQ mogą pracować bez obaw, a także aby wykorzystać zewnętrzne, obiektywne oceny tego postępu w celu zobrazowania i ukierunkowania możliwych do wprowadzenia ulepszeń.

Główne inicjatywy ARKRAY

Udział w Tęczowej Paradzie Dumy w Kioto
20211111-002.jpg
Zainstalowanie na każdym piętrze siedziby głównej uniwersalnych toalet dla kobiet i mężczyzn
20211111-003.jpg

・„Nie będziemy angażować się w żadne zachowania, które naruszają godność osób ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną itp. (parafraza)”, a które zostały precyzyjnie określone w naszych Wytycznych postępowania*.

*http://www.arkray.co.jp/japanese/about/action_guidelines.html

・Wprowadzenie procedur, programów opieki społecznej i wewnętrznych porad dla pracowników z partnerami tej samej płci

・Wdrożenie różnych programów edukacyjnych (dla kadry kierowniczej, menedżerów i pracowników działów personalnych oraz dla wszystkich pracowników)

・Kolumna „Płeć:” zmieniona z wymaganej na opcjonalną w procesach rekrutacyjnych

O spółce ARKRAY

Spółce ARKRAY, Inc. (dalej „ARKRAY”), liderowi w dziedzinie badań diabetologicznych, udało się w 1970 roku opracować pierwszy na świecie przenośny analizator glukozy. Od tego czasu opracowaliśmy pierwsze na świecie zautomatyzowane urządzenie do pomiaru HbA1c (Hemoglobiny A1c*). Przez ponad 40 lat dostarczania glukometrów do samodzielnego pomiaru stężenia glukozy we krwi, systemów do zarządzania cukrzycą i wielu innych produktów, nieustannie angażowaliśmy się we wspieranie leczenia cukrzycy i zajmujących się tym ośrodków medycznych, a także w poprawę jakości życia pacjentów (QoL). Ponadto, prowadzimy kampanie mające na celu zwiększanie świadomości, zajmujące się między innymi promowaniem wiedzy na temat cukrzycy i zwiększaniu świadomości na temat powiązanych z tym kwestii.
Jako firma, która od wielu lat zajmuje się cukrzycą, ARKRAY będzie nadal podnosić świadomość w zakresie znaczenia zapobiegania cukrzycy i kontynuacji leczenia, starając się zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej.

*Hemoglobina A1c jest wskaźnikiem średniego poziomu cukru we krwi z ostatnich 1–2 miesięcy. HbA1c powstaje, gdy hemoglobina zawarta w czerwonych krwinkach wiąże się z glukozą.

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.