Automatyczny analizator do oznaczania hemoglobiny glikowanej
ADAMS A1c HA-8180T
z przeznaczeniem do oznaczeń ß-talasemii

ADAMS A1c HA-8180T to w pełni zautomatyzowany analizator do oznaczania glikohemoglobiny metodą HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa), z przeznaczeniem do oznaczania ß-talasemii.

  • Czas wykonania oznaczenia: 3,5 min./test
  • Oznaczane parametry:
    HbA2, HbF,
    HbA1c (stabilna HbA1c, S-A1c), HbS, HbC, HbE i HbD.
  • Oznaczanie na kolumnie chromatograficznej, bez konieczności wymiany filtra wstępnego.
  • Kolorowy wyświetlacz LCD wskazujący poziom odczynnika i pokazujący wykresy na ekranie.

Parametry techniczne

Próbki Próbki krwi pełnej lub próbki zhemolizowane
Oznaczane parametry HbA1c (stabilna HbA1c, S-A1c), HbA2 i HbFF
(możliwość wykrycia HbS, HbC, HbE i HbD)
Odczynniki*1 ELUENT 80A, ELUENT 80B, ELUENT 80CT
oraz ROZTWÓR LIZUJĄCO-PŁUCZĄCY 80H
Kolumna*2 KOLUMNA 80T
Zasada wykonania oznaczenia Chromatografia kationowymienna z fazą odwróconą
Metoda wykrywania Metoda kolorymetryczna dwóch długości fal
(mierzone długości fal: 420 nm/500 nm)
Rozdzielczość Współczynnik 0,1%, 1 mmol/mol
Zakres pomiaru*3 HbA1c: 3-20%, 9-195 mmol/mol
HbA2: 2-10%
HbF: 0-100%
Zakresy oznaczeń gwarantowanych*4 HbA1c: 4,2-12,9%, 22-117 mmol/mol HbA2: 2,4-6,3%
HbF: 0,1-14,3%
Czas trwania oznaczenia 210 sek./próbkę
Ilość materiału pobierana do analizy Około 14 μl (krew pełna)
Pojemnik na próbki Probówka do pobierania krwi (średnica 12,3-15 mm, wysokość 75-100 mm)
Kubeczek (500 μl)
Metoda pobierania próbek Nakłuwanie korków
Rodzaj statywu Statywy ARKRAY
Liczba oznaczanych próbek Przebieg jednokierunkowy (ustawienia fabryczne): do 50 próbek
Przebieg cyrkulacyjny: do 100 próbek
Temperatura pracy kolumny Około 39 ℃
Wyświetlacz Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
Pojemność pamięci 500 wyników oznaczeń (w tym wyników kalibracji)
Wbudowana drukarka Drukarka termiczna, papier termiczny 58 mm
Komunikacja zewnętrzna Port szeregowy 1 (można opcjonalnie wykorzystywać jako port Ethernet)
Warunki przeprowadzania oznaczeń Temperatura: 15-30 ℃
Wilgotność względna: 20-80% (bez kondensacji)
Wymagana objętość próbki Probówka do pobierania próbki krwi: co najmniej 10 mm od dna probówki
Kubeczek: co najmniej 400 μl
Czas nagrzewania Do 30 minut
Wymiary 530 mm (szer.) × 530 mm (głęb.) × 530 mm (wys.)
(nie obejmuje butelki z roztworem lizująco-płuczącym)
Masa Analizator: około 39 kg, podajnik: około 4 kg
Zasilanie 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy Maks. 300 W

*1, *2 Odczynniki i kolumna są sprzedawane oddzielnie od analizatora HA-8180T.

*3 Zakresy bezbłędnych oznaczeń.

*4 Gwarantowane zakresy umożliwiające uzyskanie wyników równoważnych wynikom oznaczenia otrzymywanym w trybie TP analizatora HA-8160.

※ Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

AG230829-02

Więcej informacji do pobrania

ADAMS A1c HA-8180T

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.