Warunki korzystania ze strony internetowej

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej proszę zapoznać się z poniższymi Warunkami Korzystania i wyrazić na nie zgodę. Korzystając ze strony internetowej potwierdzają Państwo przeczytanie i wyrażenie zgody na niniejsze Warunki Korzystania. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami Korzystania, prosimy nie korzystać z niniejszej strony internetowej.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na tej stronie (w tym, między innymi, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy wideo, i dźwięki ("Treść") są własnością firmy ARKRAY, jej spółek zależnych lub stron trzecich i są chronione japońskim prawem autorskim, międzynarodowymi konwencjami i innymi prawami autorskimi. Strona ta i Treść nie mogą być kopiowane, odtwarzane, ponownie publikowane, czy dystrybuowane bez żadnych zobowiązań, z wyjątkiem kopiowania / wyceny do użytku osobistego.

Znak firmowy

Nazwa i logo firmy ARKRAY oraz nazwy produktów i usług firmy ARKRAY i spółek wchodzących w skład Grupy ARKRAY na tej stronie stanowią znak firmowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy ARKRAY, Inc. lub spółek wchodzących w skład Grupy ARKRAY.

Reprodukcja lub przywłaszczanie znaku firmowego z niniejszej strony bez jakiejkolwiek zgody, w jakiejkolwiek postaci jest zakazane.

Ograniczenie odpowiedzialności

Treść na niniejszej stronie udostępniona jest w aktualnej postaci, a firma ARKRAY nie nakłada żadnych ograniczeń i nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich lub domniemanych, w tym, między innymi, dotyczących dokładności, użyteczności i wiarygodności. W żadnym przypadku firma ARKRAY, jej spółki zależne lub osoby trzecie nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek straty wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania niniejszej strony internetowej. Prosimy pamiętać, że Treść, nazwa plików, itp. znajdujące się na niniejszej stronie, jak i Warunki Korzystania mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje jawne

Wszelkie informacje przesyłane do nas drogą e-mail, itp. uznawane są za jawne. Firma ARKRAY ma prawo wykorzystywać przesłane informacje (pomysły, propozycje, itp.) do dowolnego celu, w tym, między innymi, opracowywania usług i/lub produktów, procesu produkcji, marketingu, itp. W takim przypadku, firma ARKRAY nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania, itp. na rzecz autora powyższych informacji.

Prawo właściwe / Sąd właściwy

Niniejsze Warunki Korzystania są chronione i interpretowane zgodnie z prawem japońskim bez odnoszenia się do przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszą stroną i/lub niniejszymi Warunkami Korzystania podlegają pod wyłączną jurysdykcję sądu rejonowego właściwego dla Kioto w Japonii.

Wykorzystujemy (i) niezbędne pliki cookie umożliwiające użytkownikom korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, (ii) funkcjonalne pliki cookie w celu zapewniania prawidłowego działania funkcji przeglądania, (iii) analityczne pliki cookie umożliwiające analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz (iv) wydajnościowe pliki cookie, które zliczają liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu usprawniania działania strony internetowej.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie funkcjonalnych i/lub analitycznych i wydajnościowych plików cookie, klikając przycisk OPCJE.
Kliknięcie przycisku WYRAŻAM ZGODĘ oznacza zgodę na wykorzystywanie wszystkich opisanych powyżej rodzajów plików cookie.

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poniższe pliki cookie wykorzystywane są w różnego rodzaju celach i na potrzeby poprawy jakości korzystania ze strony internetowej. Użytkownik może zmienić swoje preferencje i wyrazić zgodę / nie wyrazić zgody na korzystanie z niektórych rodzajów plików cookie, które byłyby zapisywane na jego komputerze przy przeglądaniu niniejszej strony internetowej. Można to zrobić, zaznaczając poszczególne pola wyboru lub usuwając ich zaznaczenie. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie plików cookie może wpływać na jakość korzystania z niniejszej strony internetowej.